Finansiella rapporter och årsredovisningar

Finansiella rapporter

Nedan finner du en tidslinje med samtliga finansiella rapporter i PDF-format.

2022

Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2022

Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2022

2021

Bokslutsrapport 2021

Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2021

Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2021
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2021

2020
Bokslutsrapport 2020
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2020
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2020
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2020

2019
Bokslutsrapport 2019
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2019
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2019
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2019

2018
Bokslutsrapport 2018
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2018
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2018
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2018

2017
Bokslutsrapport 2017
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2017
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2017
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2017

2016
Bokslutsrapport 2016
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2016
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2016
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2016

2015
Bokslutsrapport 2015
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2015
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2015
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2015

2014
Bokslutsrapport 2014
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2014
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2014
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2014

2013
Bokslutsrapport 2013
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2013
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2013
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2013

2012
Bokslutsrapport 2012
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2012
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2012
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2012

2011
Bokslutsrapport 2011
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2011
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2011
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2011

2010
Bokslutsrapport 2010
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2010
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2010
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2010

2009
Bokslutsrapport 2009
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2009
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2009