• en
  • sv

Valberedning

Valberedningen är ansvarig för att till årsstämman eller extra bolagsstämma presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, arvode till styrelseordförande samt styrelseledamöter, arvode till valberedning, stämmoordförande, revisor samt ersättning till revisor.

Valberedningens förslag presenteras i anslutning till att kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma kommuniceras.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med nomineringsförslag till valberedningen genom att skicka brev till ADDvise Group AB, att: Valberedningen, Box 27047, 102 51 Stockholm.

Valberedning efter årsstämman 2017

Valberedningen består av Joakim Falkner sammankallande, Kenneth Lindquist samt Magnus Vahlquist.