• en
  • sv

Valberedning

Valberedningen är ansvarig för att till årsstämman eller extra bolagsstämma presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, arvode till styrelseordförande samt styrelseledamöter, arvode till valberedning, stämmoordförande, revisor samt ersättning till revisor.

Valberedningens förslag presenteras i anslutning till att kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma kommuniceras.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med nomineringsförslag till valberedningen genom att senast den 31 januari 2021 skicka brev till ADDvise Group AB, att: Valberedningen, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm.

Valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), Per Åhlgren, Magnus Vahlquist samt Staffan Torstensson såsom föredragande.

Årsstämman 2021 i ADDvise Group AB kommer att hållas i Stockholm den 23 april 2021.