• en
  • sv

Valberedning

Valberedningen är ansvarig för att till årsstämman eller extra bolagsstämma presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, arvode till styrelseordförande samt styrelseledamöter, arvode till valberedning, stämmoordförande, revisor samt ersättning till revisor.

Valberedningens förslag presenteras i anslutning till att kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma kommuniceras.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med nomineringsförslag till valberedningen genom att skicka brev till ADDvise Group AB, att: Valberedningen, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm.

Valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), Per Åhlgren, Magnus Vahlquist samt Meg Tivéus såsom föredragande.