Kalendarium

 

Niomånadersrapport (jan-sep)      2020-10-23
Bokslutskommuniké 2020 (jan-dec) 2021-02-25
Sista dag för aktieägare att inkomma
med begäran om att få ett ärende
behandlat på Årsstämman
2021-03-05
Årsstämma2021-04-23
Tremånadersrapport (jan-mars) 2021-04-23
Sexmånadersrapport (jan-jun)2021-07-23
Niomånadersrapport (jan-sep)2021-10-27
Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)2022-02-24