Kalendarium

 

2022
Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)2022-02-24
Sista dag för aktieägare att inkomma med
begäran om att få ett ärende behandlat
på Årsstämman
2022-03-18
Delårsrapport (jan-mars 2022)2022-04-22
Årsstämma2022-05-06
Delårsrapport (jan-jun 2022)2022-07-22
Delårsrapport (jan-sep 2022)2022-10-28
2023
Bokslutskommuniké 2022 (jan-dec)2023-02-23
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 20222023-04-05
Delårsrapport (jan-mars 2023)2023-04-20
Årsstämma2023-05-05
Delårsrapport (jan-juni 2023)2023-07-20
Delårsrapport (jan-sep 2023)2023-11-02
Bokslutskommuniké 2023 (jan-dec)2024-02-29