Kalendarium

 

Niomånadersrapport (jan-sep)2021-10-27
Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)2022-02-24
Sista dag för aktieägare att inkomma med
begäran om att få ett ärende behandlat
på Årsstämman
2022-03-18
Delårsrapport (jan-mars 2022)2022-04-22
Årsstämma2022-05-06
Delårsrapport (jan-jun 2022)2022-07-22
Delårsrapport (jan-sep 2022)2022-10-28
Bokslutskommuniké 2022 (jan-dec)2023-03-03
Årsredovisning 2022vecka 15 2023