Kalendarium

 

2023
Bokslutskommuniké 2022 (jan-dec)2023-02-23
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 20222023-04-05
Delårsrapport (jan-mars 2023)2023-04-20
Årsstämma2023-05-05
Delårsrapport (jan-juni 2023)2023-07-20
Delårsrapport (jan-sep 2023)2023-11-02
Bokslutskommuniké 2023 (jan-dec)2024-02-22