• sv

Kalendarium

Niomånadersrapport (jan-sep)                            2020-10-23

Bokslutskommuniké 2020 (jan-dec)                    2021-02-25

Sista dag för aktieägare att inkomma                 2021-03-05
med begäran om att få ett ärende
behandlat på Årsstämman

Årsstämma                                                          2021-04-23

Tremånadersrapport (jan-mars)                          2021-04-23

Sexmånadersrapport (jan-jun)                            2021-07-23

Niomånadersrapport (jan-sep)                            2021-10-27

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                    2022-02-24