Kalendarium

 

2024 & 2025
Bokslutskommuniké 2023 (jan-dec)2024-02-22
Årsredovisning och hållbarhetsrapport2024-04-03
Delårsrapport (jan-mars 2024)2024-04-18
Årsstämma2024-05-03
Delårsrapport (jan-jun 2024) 2024-07-18
Delårsrapport (jan-sep 2024) 2024-10-24
Bokslutskommuniké 2024 (jan-dec)2025-02-20