• en
  • sv

Aktien

Aktuell kurs samt övrig information. Extern länk till Nasdaq First North Growth Market– Klicka här

Om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Innan handeln i aktierna kan sätta i gång på First North måste en ansökan skickas in till börsen och bli godkänd. En Certifierad Adviser leder företaget genom listningsprocessen och säkerställer också att bolaget löpande uppfyller First Norths krav.

Om First North Premier

Bolag på First North kan även välja att ansöka om listning på First North Premier. First North Premier ställer högre krav på företaget gällande informationsgivning och redovisning än First North vanliga regelverk. Att handlas på Premier-segmentet är en signal till investerare att företaget är hängiven en högre transparans och förbereder även företaget för de krav som gäller på en reglerad marknad, vilket förenklar en eventuell förflyttning till Main Market i framtiden.

ADDvise Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.