ADDvise Groups

Affärsområden

Lab och Sjukvård

 

ADDvise Groups två affärsområden är en del i att organisatoriskt underlätta den uttalade förvärvsstrategin. Dotterbolagen kopplas till affärsområdet med gemensamt marknadsområde för att i möjligaste mån nå synergieffekter och kunna ta vara på gemensamma nätverk av leverantörer och kunder.

 

ADDvise Groups två affärsområden är Lab och Sjukvård. Tillsammans skapar affärsområdena en bredd och en helhet för våra kunder.