• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 mars 2021 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 35 334 206 0 35 334 206 25,29% 16,97%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 15 482 000 510 459 14 971 541 11,08% 9,64%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 12 620 416 2 620 416 10 000 000 9,03% 17,38%
Caracal AB 6 416 196 1 069 366 5 346 830 4,59% 7,70%
Theodor Jeansson 6 200 000 0 6 200 000 4,44% 2,98%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 4 294 298 271 766 4 022 532 3,07% 3,24%
Tuida Holding 2 816 660 600 000 2 216 660 2,02% 3,95%
Erik Mitteregger 3 000 000 0 3 000 000 2,15% 1,44%
Roger Wallman 2 407 159 0 2 407 159 1,72% 1,16%
CBD Holding AB 1 756 774 3 000 1 753 774 1,26% 0,86%
Övriga ägare 49 373 059 2 544 432 46 828 627 35,34% 34,70%
Totalt 139 700 768 7 619 439 132 081 329 100% 100%