Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 30 juni 2023 samt därefter kända förändringar.

Namn | NameAntal aktier| Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital | % of capital% av röster | % of votes
Per Åhlgren genom bolag | Per Åhlgren through companies33 497 060033 497 06017,80%13,05%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG16 855 763016 855 7638,96%6,56%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag | Rikard Akhtarzand, private and through companies11 278 9092 620 4168 658 4935,99%13,58%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag | Magnus Vahlquist, private and through companies11 016 034363 00010 653 0345,85%5,56%
Alcur Fonder7 884 43507 884 4354,19%3,07%
Fondita Fondbolaget7 625 73607 625 7364,05%2,97%
Caracal AB6 469 9151 123 0855 346 8303,44%6,46%
Staffan Torstensson genom bolag | Staffan Torstensson through companies3 866 660600 0003 266 6602,05%3,61%
Nordea Funds3 552 11703 552 1171,89%1,38%
Erik Mitteregger3 130 00003 130 0001,66%1,22%
Lupus Alpha3 013 60603 013 6061,60%1,17%
Fastighetsaktiebolaget Sigismund2 400 00002 400 0001,28%0,93%
EQ Nordic Small Cap Fund2 350 00002 350 0001,25%0,92%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag | Ingvar Jensen, private and through companies2 187 373163 0142 024 3591,16%1,42%
Deka Investment1 620 00001 620 0000,86%0,63%
Case Småbolag1 398 6240
1 398 6240,74%0,54%
Oxo Förvaltning AB1 352 3853 0001 349 3850,72%0,54%
Gyllene Triangeln AB1 173 00501 173 0050,62%0,46%
Cajory AB1 079 207195 388883 8190,57%1,11%
Theodor Jeansson1 050 00001 050 0000,56%0,41%
Other62 933 3982 551 53660 381 86233,44%33,45%
Total188 184 1977 619 439180 564 758100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.