• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 december 2020 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 23 182 639 0 23 182 639 23,29% 14,01%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 10 070 529 1 507 459 8 563 070 10,39% 14,28%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 8 141 198 2 110 426 6 030 772 8,40% 16,40%
Avanza Pension 9 046 642 260 523 8 786 119 9,33% 6,88%
Caracal AB 4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,41% 8,40%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 3,93% 2,30%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 041 532 271 766 2 769 766 3,14% 3,32%
Tuida Holding 2 116 660 100 000 2 016 660 2,18% 1,82%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 959 381 322 194 1 637 187 2,02% 2,94%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,26% 2,13%
Övriga ägare 30 043 526 1 722 317 28 321 209 31,00% 27,52%
Totalt 96 913 631 7 619 439 89 294 192 100% 100%