• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 30 september 2019 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 26 023 958 3 000 26 020 958 26,85% 15,74%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 8 260 085 2 030 313 6 229 772 8,52% 16,03%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 7 199 298 1 500 000 5 699 298 7,43% 12,51%
Mangold Fondkommission AB 7 180 805 50 000 7 130 805 7,41% 4,61%
Caracal AB
4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,41% 8,40%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 3,93% 2,30%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 041 532 271 766 2 769 766 3,14% 3,32%
Staffan Torstensson, privat och genom bolag 2 156 660 110 000 2 046 660 2,23% 1,90%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,26% 2,13%
Anders Jerker Wihlborn 1 2121 898 14 138 1 198 760 1,25% 0,81%
Övriga ägare 32 526 871 2 315 468 30 211 403 33,56% 32,25%
Totalt 96 913 631 7 619 439 89 294 192 100% 100%