Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 30 september 2022 samt därefter kända förändringar.

Namn |OwnerAntal aktier |Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital |Share of capital% av röster |Share of vote
Per Åhlgren genom bolag |Per Åhlgren through companies33 527 742033 527 74218,58%13,46%
Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG |Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG16 715 322016 715 3229,26%6,71%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies13 733 8792 620 41611 113 4637,61%14,98%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies10 885 534363 00010 522 5346,03%5,68%
Alcur Fonder AB |Alcur Fonder AB10 234 195010 234 1955,67%4,11%
Fondita Fondbolaget AB |Fondita Fondbolaget AB8 006 59308 006 5934,44%3,21%
Caracal AB6 446 6961 099 8665 346 8303,57%6,56%
Lupus Alpha Asset Management AG |Lupus Alpha Asset Management AG6 320 00006 320 0003,50%2,54%
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies3 816 660600 0003 216 6602,11%3,70%
Erik Mitteregger3 180 00003 180 0001,76%1,28%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag |Ingvar Jensen, private and through companies2 913 289211 7662 701 5231,61%1,93%
EQ Nordic Small Cap Fund |EQ Nordic Small Cap Fund 2 754 25011 1332 743 1171,53%1,15%
Theodor Jeansson |Theodor Jeansson2 200 00002 200 0001,22%0,88%
Fastighetsaktiebolaget Sigismund |Fastighetsaktiebolaget Sigismund2 176 00002 176 0001,21%0,87%
Oxo Förvaltning AB |Oxo Förvaltning AB 1 826 0133 0001 823 0131,01%0,74%
Roger Wallman |Roger Wallman1 586 26001 586 2600,88%0,64%
Gyllene Triangeln |Gyllene Triangeln1 576 6803 0001 573 6800,87%0,64%
Carl Vigre |Carl Vigre1 129 20770 4231 073 7230,63%0,71%
Cajory |Cajory1 129 207195 388933 8190,63%1,16%
Andra AP-Fonden |Andra AP-Fonden949 9640949 9640,53%0,38%
Övriga ägare |Other47 981 5632 441 44745 540 11626,58%28,09%
Totalt |Total180 491 8897 619 439172 872 450100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.