• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 30 september 2020 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 23 196 639 0 23 196 639 23,94% 14,02%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 8 250 085 2 030 313 6 219 772 8,51% 16,03%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 9 690 529 1 507 459 8 183 070 10,00% 14,05%
Caracal AB 4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,41% 8,40%
Avanza Pension 9 290 923 262 196 9 028 727 9,59% 7,04%
Nordnet Pensionsförsäkring 2 240 758 330 289 1 910 469 2,31% 3,15%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 3,93% 2,30%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 041 532 271 766 2 769 766 3,14% 3,32%
Tuida Holding  2 116 660 100 000 2 016 660 2,18% 1,82%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,26% 2,13%
Övriga ägare 29 774 981 1 792 662 27 982 319 30,72% 27,74%
Totalt 96 913 631 7 619 439 89 294 192 100% 100%