Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 mars 2022 samt därefter kända förändringar.

Namn |OwnerAntal aktier |Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital |Share of capital% av röster |Share of vote
Per Åhlgren genom bolag |Per Åhlgren through companies33 399 953033 527 74218,58%13,46%
Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG, genom fond |Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG, through fund15 858 502015 858 5028,79%6,37%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies13 695 8792 620 41611 085 4637,59%14,97%
Alcur Fonder AB, genom fond |Alcur Fonder AB, through fund13 385 383013 385 3837,42%5,37%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies10 757 534363 00010 394 5345,96%5,63%
Fondita Fondbolaget AB, genom fond |Fondita Fondbolaget AB, through fund8 006 59308 006 5934,44%3,21%
Lupus Alpha Asset Management AG, genom fond |Lupus Alpha Asset Management AG, through fund6 800 00006 800 0003,77%2,73%
Caracal AB6 446 6961 099 8665 346 8303,57%6,56%
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies3 816 660600 0003 216 6602,11%3,70%
Erik Mitteregger3 170 00003 170 0001,76%1,27%
Övriga ägare |Other65 026 9002 936 15762 080 74336,02%36,71%
Totalt |Total180 491 8897 619 439172 872 450100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.