Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 13 oktober 2021 samt därefter kända förändringar.

Namn |OwnerAntal aktier |Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital |Share of capital% av röster |Share of vote
Per Åhlgren genom bolag |Per Åhlgren through companies33 399 953033 399 95320,23%14,29%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies13 374 8852 620 41610 754 4698,10%15,82%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies13 285 534363 00012 922 5348,05%7,08%
Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG, genom fond |Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG, through fund11 015 322011 015 3226,67%4,71%
Caracal AB6 446 6961 099 8665 346 8303,90%6,99%
Fondita Fondbolaget AB, genom fond |Fondita Fondbolaget AB, through fund6 274 21006 274 2103,80%2,68%
Lupus Alpha Asset Management AG, genom fond |Lupus Alpha Asset Management AG, through fund6 000 00006 000 0003,63%2,57%
Alcur Fonder AB, genom fond |Alcur Fonder AB, through fund4 370 73404 370 7342,65%1,87%
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies3 816 660600 0003 216 6602,31%3,94%
Erik Mitteregger3 500 00003 500 0002,12%1,50%
Övriga ägare |Other66 323 2792 936 15757 387 12240,17%37,12%
Totalt |Total165 107 2737 619 439157 487 834100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.