• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 mars 2020 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 25 471 719 0 25 471 719 26,28% 15,39%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 8 260 085 2 030 313 6 229 772 8,52% 16,03%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 9 643 529 1 510 459 8 133 070 9,95% 14,04%
Caracal AB 4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,41% 8,40%
Avanza Pension 8 972 740 252 244 8 720 496 9,26% 6,79%
Nordnet Pensionsförsäkring 2 047 302 325 789 1 721 513 2,11% 3,01%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 3,93% 2,30%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 041 532 271 766 2 769 766 3,14% 3,32%
Tuida Holding  2 116 660 100 000 2 016 660 2,18% 1,82%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,26% 2,13%
Övriga ägare 28 048 540 1 804 114 26 244 426 28,94% 26,76%
Totalt 96 913 631 7 619 439 89 294 192 100% 100%