• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 december 2019 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 26 265 465 3 000 26 262 465 27,10% 15,89%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 8 260 085 2 030 313 6 229 772 8,52% 16,03%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 9 299 032 1 510 459 7 788 573 9,60% 13,83%
Caracal AB 4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,41% 8,40%
Avanza Pension 7 589 450 287 053 7 302 397 7,83% 6,15%
Mangold Fondkommission AB 6 136 354 50 500 6 085 854 6,33% 3,98%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 3,93% 2,30%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 041 532 271 766 2 769 766 3,14% 3,32%
Tuida Holding  2 116 660 100 000 2 016 660 2,18% 1,82%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,26% 2,13%
Övriga ägare 24 893 529 2 041 594 22 851 935 25,69% 26,15%
Totalt 96 913 631 7 619 439 89 294 192 100% 100%