Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 30 december 2021 samt därefter kända förändringar.

Namn |OwnerAntal aktier |Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital |Share of capital% av röster |Share of vote
Per Åhlgren genom bolag |Per Åhlgren through companies33 399 953033 399 95320,23%14,29%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies13 460 8792 620 41610 840 4638,15%15,85%
Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG, genom fond |Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG, through fund11 015 322011 015 3226,67%4,71%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies10 757 534363 00010 394 534 5346,52%6,00%
Fondita Fondbolaget AB, genom fond |Fondita Fondbolaget AB, through fund7 536 22107 536 2214,56%3,22%
Alcur Fonder AB, genom fond |Alcur Fonder AB, through fund7 041 45507 041 4554,26%3,01%
Caracal AB6 446 6961 099 8665 346 8303,90%6,99%
Lupus Alpha Asset Management AG, genom fond |Lupus Alpha Asset Management AG, through fund6 000 00006 000 0003,63%2,57%
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies3 816 660600 0003 216 6602,31%3,94%
Erik Mitteregger3 020 00003 020 0001,83%1,29%
Övriga ägare |Other62 612 5532 936 15759 676 39637,92%38,10%
Totalt |Total165 107 2737 619 439157 487 834100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.