Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 30 juni 2021 samt därefter kända förändringar.

Namn |OwnerAntal aktier |Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital |Share of capital% av röster |Share of vote
Per Åhlgren genom |Per Åhlgren through companies34 399 953034 399 95324,62%16,52%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies13 285 534363 00012 922 5349,51%7,95%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies13 000 0002 620 41610 379 5849,31%17,57%
Caracal AB6 416 1961 069 3665 346 8304,59%7,70%
Theodor Jeansson6 200 00006 200 0004,22%2,83%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag |Ingvar Jensen, private and through companies4 407 064271 7664 135 2983,15%3,29%
Erik Mitteregger3 200 00003 200 0002,29%1,54%
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies2 816 660600 0002 216 6602,02%3,95%
Roger Wallman1 820 78801 820 7881,30%0,87%
Gyllene Triangeln AB1 757 0743001 756 7741,26%0,84%
Övriga ägare |Other52 697 4992 694 59150 002 90837,72%36,95%
Totalt |Total139 700 7687 619 439132 081 329100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.