Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 deember 2023 samt därefter kända förändringar.

Namn | NameAntal aktier| Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital | % of capital% av röster | % of votes
Per Åhlgren genom bolag | Per Åhlgren through companies33 494 240033 494 24017,80%13,05%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG14 431 363014 431 3637,67%5,62%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag | Rikard Akhtarzand, private and through companies11 308 9092 620 4168 688 4936,01%13,59%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag | Magnus Vahlquist, private and through companies11 021 858363 00010 658 8585,86%5,57%
Alcur Fonder9 109 470 09 109 470 4,84%3,55%
Fondita Fondbolaget7 711 57507 711 5754,10%3,00%
Caracal AB6 469 9151 123 0855 346 8303,44%6,46%
eQ Asset Management5 217 77805 217 7782,77%2,03%
Staffan Torstensson genom bolag | Staffan Torstensson through companies3 866 660600 0003 266 6602,05%3,61%
Erik Mitteregger3 330 00003 330 0001,77%1,30%
Fastighetsaktiebolaget Sigismund2 507 42702 507 4271,33%0,98%
Thomas Eklund2 379 39083 7212 295 6691,26%1,22%
Lupus Alpha2 130 00002 130 0001,13%0,83%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag | Ingvar Jensen, private and through companies2 052 074149 5261 902 5481,09%1,32%
Deka Investment1 620 00001 620 0000,86%0,63%
Nordea Funds1 525 31201 525 3120,81%0,59%
Oxo Förvaltning AB1 372 3853 0001 369 3850,73%0,55%
Gyllene Triangeln AB1 173 00501 173 0050,62%0,46%
Carl Vigre1 163 74970 4231 093 3260,62%0,70%
Roger Wallman914 2600914 2600,49%0,36%
Övriga | Other65 384 8272 606 26862 778 55934,75%34,60%
Totalt | Total188 184 1977 619 439180 564 758100%100%

Listan över ADDvises största aktieägare är baserad på information som tillhandahålls kvartalsvis av Euroclear Sweden AB.