• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 mars 2020 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 27 130 465 3 000 27 127 465 27,99% 16,41%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 8 260 085 2 030 313 6 229 772 8,52% 16,03%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 7 960 762 1 363 000 6 597 762 8,21% 12,22%
Caracal AB 4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,41% 8,40%
Avanza Pension 7 581 900 286 929 7 294 971 7,82% 6,14%
Mangold Fondkommission AB 3 982 094 50 500 3 931 594 4,11% 2,68%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 3,93% 2,30%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 041 532 271 766 2 769 766 3,14% 3,32%
Tuida Holding  2 116 660 100 000 2 016 660 2,18% 1,82%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,26% 2,13%
Övriga ägare 27 528 609 2 189 177 25 339 432 28,41% 28,54%
Totalt 96 913 631 7 619 439 89 294 192 100% 100%