Ersättningsutskott

 

Utskottets huvudsakliga arbetsuppgifter består i att bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen samt följa upp och utvärdera tillämpliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Utskottet utarbetar och utvärderar tillämpningen av riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

 

Utskottet består av två styrelseledamöter, Staffan Torstensson (ordförande) och Johanne Braendgaard.