Tyst period

 

ADDvise Group iakktar en tyst period under 30 dagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga genomförs under perioden.