Investor Relations

 

Välkommen till ADDvise Groups investerarsidor. Här hittar du all offentliggjord finansiell information samt information och verktyg som underlättar för dig som investerare.

 

ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier.

 

Mangold Fondkommission AB är ADDvise certifierade rådgivare.
Tel: +46 8 503 015 50, e-post: ca@mangold.se

 

 

Kontakt:

Rikard Akhtarzand

VD & Styrelseledamot

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se