Investor Relations

 

Välkommen till ADDvise Groups investerarsidor. Här hittar du all offentliggjord finansiell information samt information och verktyg som underlättar för dig som investerare.

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier.

Mangold Fondkommission AB är ADDvise certifierade rådgivare.

Tel: +46 8 503 015 50, e-post: ca@mangold.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på press@addvisegroup.se