Obligationslån 2023/2026

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 2000

Emissionsdatum: 26 maj 2023
Förfallodatum:  26 maj 2026
Emissionsbelopp och valuta:  1000 MSEK
Säkerhet:  Aktier i holdingbolag, materiella internlån och garantier
Emittent:  ADDvise Group AB (publ)
Långivare:  Obligationsinnehavare
Ränta: 5,50 % + Stibor (3 månader)
Skuldstruktur: Ingen amortering
Utestående belopp: 1000 MSEK
Ändamål: Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN: SE0020180271
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

 

ADDvise Group Terms and Conditions Bond 20232026

 

 

Obligationslån 2021

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 650

Emissionsdatum: 21 maj 2021
Förfallodatum: 21 maj 2024
Emissionsbelopp och valuta: 650 MSEK
Säkerhet: Aktier i dotterbolag
Emittent: ADDvise Group AB (publ)
Långivare: Obligationsinnehavare
Ränta: 7,25 % + Stibor (3 månader)
Skuldstruktur: Ingen amortering
Utestående belopp: 650 MSEK
Ändamål: Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN: SE0015222088
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

 

Conditional Notice of Early Redemption

ADDvise AB (publ) – Prospekt avseende Efterföljande Obligationer

ADDvise Group AB (publ) – Second A&R Terms and Conditions

ADDvise Group AB – Notice of Written Procedure

Prospekt avseende Efterföljande Obligationer (20 dec 2021)

Notice of written procedure

Prospectus (9 July 2021) ADDvise Group

Terms and Conditions ADDvise Group AB

Guarantee and Adherence Agreement