Obligationslån 2023/2026

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 2000

Emissionsdatum: 26 maj 2023
Förfallodatum:  26 maj 2026
Emissionsbelopp och valuta:  1000 MSEK
Säkerhet:  Aktier i holdingbolag, materiella internlån och garantier
Emittent:  ADDvise Group AB (publ)
Långivare:  Obligationsinnehavare
Ränta: 5,50 % + Stibor (3 månader)
Skuldstruktur: Ingen amortering
Utestående belopp: 1000 MSEK
Ändamål: Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN: SE0020180271
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

 

ADDvise Group Terms and Conditions Bond 20232026

ADDvise Group AB (publ) – Prospectus

 

Arkiv

Prospekt