Obligationslån 2021

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 500

Emissionsdatum21 maj 2021
Förfallodatum21 maj 2024
Emissionsbelopp och valuta500 MSEK
SäkerhetAktier i dotterbolag
EmittentADDvise Group AB (publ)
LångivareObligationsinnehavare
Ränta7,25 %
SkuldstrukturIngen amortering
Utestående belopp500 MSEK
ÄndamålRefinansiering av utestående lån och förvärv
ISINSE0015222088
ListningNasdaq Stockholm Bond Market

Prospekt avseende Efterföljande Obligationer (20 dec 2021)

Notice of written procedure

Prospectus (9 July 2021) ADDvise Group

Terms and Conditions ADDvise Group AB

Guarantee and Adherence Agreement