Obligationslån 2023/2026

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 2000

Emissionsdatum: 26 maj 2023
Förfallodatum: 26 maj 2026
Emissionsbelopp: 1450 MSEK
Säkerhet: Aktier i holdingbolag, materiella internlån och garantier
Emittent: ADDvise Group AB (publ)
Ränta: Stibor (3 månader) + 5,50 %
Utestående belopp: 1046 MSEK
ISIN: SE0020180271
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

 

ADDvise Group Terms and Conditions Bond 20232026

ADDvise Group AB (publ) – Prospectus

ADDvise Group AB (publ) – Prospectus (January 9 2024)

 

Obligationslån 2024/2027

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om 200 miljoner dollar

Emissionsdatum: 4 april 2024
Förfallodatum: 4 april 2027
Emissionsbelopp: 60 miljoner dollar
Säkerhet: Aktier i holdingbolag, materiella internlån och garantier
Emittent: ADDvise Group AB (publ)
Ränta: SOFR + 4,25 %
Utestående belopp: 60 miljoner dollar
ISIN: NO0013180786
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

 

ADDvise Group Terms and Conditions Bond 20242027

ADDvise Group AB (publ) – Prospectus

 

Arkiv

Prospekt

Verksamhetspolicy