• sv

Teckningsoption 2019/2021

Kortnamn: ADDV TO 1
ISIN: SE0012142370
Marknad: First North Stockholm
Totalt antal: 43 042 288

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B under perioden från och med 25 januari 2021 till och med 8 februari 2021.