Teckningsoption 2019/2021

 

Kortnamn: ADDV TO 1
ISIN: SE0012142370
Marknad: First North Stockholm
Totalt antal: 43 042 288

 

Varje teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie av serie B under perioden från och med 25 januari 2021 till och med 8 februari 2021.

 

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 42 787 137 aktier av serie B till lösenpriset 0,65 SEK.

 

Information till teckningsoptionsinnehavare 25 jan 2021

Nyttja teckningsoptionerna – så här gör du

Anmälningssedel TO1