ADDvise som investering

 

Som expansiv koncern erbjuder ADDvise helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter.

 

Starka trender och långsiktig tillväxt

 

Flera faktorer bidrar till långsiktig efterfrågan på produkter och tjänster inom marknaden för life sceince och medicinteknik som ADDvise verkar inom. Behoven för ökad kapacitet och modernisering är omfattande både inom privat och offentlig sjukvårds- och lab sektor. En ytterligare faktor är ökande och åldrande befolkning i nästan samtliga av världens länder. Det skapar långsiktig efterfrågan på våra produkter.

 

Tillväxt

 

ADDvise affärsmodell är framgångsrik och ger långsiktig och god avkastning med mål att skapa hållbar värdeutveckling. Kombinationen av förvärv och organisk tillväxt ligger till grund för tillväxtstrategin. Ett ständigt arbete med nya förvärv samtidigt som vi utvecklar våra affärsområden. ADDvise tillämpar en decentraliserad affärsmodell och erbjuder strategiskt stöd och branschspecifik kunskap till alla dotterbolag.

 

Läs mer på sidan Omvärld och marknad.