ADDvise Group

Om ADDvise Group

Ledande leverantör till sjukvårds och forskningsenheter

 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernens dotterbolag fördelas på två affärsområden; LAB och SJUKVÅRD. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt.

ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

 

Den breda kompetensen tillsammans med specialistkunskaperna i verksamheten gör att lösningen alltid finns inom koncernen. Det värderas högt av kunder och förenklar när vi utvecklar och vårdar våra långsiktiga relationer.

 

ADDvise jobbar enligt höga kvalitetskrav och är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen ISO 9001 och 14001.

ADDvise Group

Affärsidé

ADDvise strävar efter att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning.

Våra affärsområden
image

Milstolpar i ADDvise Groups historia

1989

ADDvise grundas.

1998

Introduceras på Nasdaq First North Growth Market.

2008

Ny huvudägare och stora förändringar inom ledning och styrelse.

2010

Ny tillväxtstrategi med fokus på förvärv fastslås. Första förvärvet genomförs.

2010-nutid

Sedan dess har verksamheten breddats genom förvärv. Historiskt fokuserade ADDvise enbart på produkter till Lab och forskningsenheter men valde nu att bredda och utöka produktportföljen till att även inkludera sjukvårdsområdet. Idag är koncernen en ledande leverantör av utrustning och tjänster till både sjukvårds- och forskningsenheter.