ADDvise Group

Om ADDvise Group

Ledande leverantör till sjukvårds och forskningsenheter

 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernens dotterbolag fördelas på två affärsområden; LAB och SJUKVÅRD. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt.

ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier.

Den breda kompetensen tillsammans med specialistkunskaperna i verksamheten gör att lösningen alltid finns inom koncernen. Det värderas högt av kunder och förenklar när vi utvecklar och vårdar våra långsiktiga relationer.

ADDvise Group

Affärsidé

ADDvise strävar efter att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning.

Våra affärsområden
image

Vår värdegrund

 

ADDvise värdegrund är basen för all vår verksamhet. Den är en viktig utgångspunkt för strategisk planering och hur vi arbetar. Värdegrunden bygger på våra tre värdeord; affärsmannaskap, decentralicerad och kvalitet. Detta är perspektiv och förhållningssätt som ska genomsyra hur vi agerar internt och externt. Den beskriver och förtydligar vad som är särskilt viktigt för att vi ska utföra vårt uppdrag på bästa sätt och nå våra mål.

 

 

Affärsmannaskap

Vi fattar beslut på affärsmässig grund för verksamhetens bästa. Vi investerar klokt och kostnadseffektivt. Det skapar goda förutsättningar för att nå våra mål.

 

 

Decentraliserad

Vi arbetar utifrån en decentraliserad affärsmodell med stark entreprenörsanda. Dotterbolagens dagliga verksamhet och beslut fattas lokalt nära kunder, leverantörer och medarbetare.

 

 

Kvalitet

Vi håller god kvalitet i vårt arbete. Det skapar en konkurrenskraftig verksamhet med produkter och tjänster som ger förutsättningar att förbättra, förlänga och rädda människors liv.

Milstolpar i ADDvise Groups historia

1989

ADDvise grundas.

1998

Introduceras på Nasdaq First North Growth Market.

2008

Ny huvudägare och stora förändringar inom ledning och styrelse.

2010

Ny tillväxtstrategi med fokus på förvärv fastslås. Första förvärvet Kebo Labrum.

2012-2013

Förvärvar Tillquist, IM-Medico and Sonesta Medical

2014

Förvärvar Surgical Tables. Första Amerikanska förvärvet

2016-2019

Förvärvar Labrum, Hettich Labinstrument, Germa, Merit Cables, and Sonar

2021-2022

Förvärvar MRC, MediSuite, GraMedica, SLS, Poly, JTECH, Surplus, Seebreath och CliniChain