Aktuella pressmeddelanden

 

 

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 5 MEUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Oulu Universitetssjukhus i Finland avseende ett långsiktigt uppdrag att leverera röntgenutrustning och service under en tioårsperiod till ett totalt värde av cirka 5 MEUR. Första leveranserna beräknas att ske under år 2023.  Enligt finsk upphandlingsrätt kan tilldelningsbeslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten.…

Läs mer

ADDvise förvärvar Southern Life Systems, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna i Southern Life Systems, Inc. (”SLS”) avseende förvärvet av samtliga aktier i SLS i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. SLS omsättning för helåret 2020 uppgick till ca 11,56 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat…

Läs mer

ADDvise Group utser tillfällig CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB utser Bengt Miller som tillfällig Chief Financial Officer (CFO) och tillfällig medlem i koncernens ledningsgrupp. Han efterträder nuvarande CFO, Aaron Wong, och tillträder rollen den 29 november 2021 fram tills den 28 februari 2022 då den nya CFO, Sebastian Robson, tillträder befattningen såsom tidigare kommunicerats.   Bengt Miller har bakgrund som revisor…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 530 000 USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Masarat i Saudiarabien, ett bolag specialiserat på biosäkerhet och renrumstjänster. Ordern har ett värde av cirka 530 000 USD och avser design- och byggnadsuppdrag av renrumsanläggning för tillverkning av kirurgiska suturer för Advanced Bio-Medical Industrial Co i Saudiarabien. Leverans av ordern är planerad att…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 800 000 USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Masarat i Saudiarabien, ett bolag specialiserat på biosäkerhet och renrumstjänster. Ordern har ett värde av cirka 800 000 USD och avser design- och byggnadsuppdrag av två renrumsanläggningar för kontrollerade biomedicinska laboratorier för IAU University i Saudiarabien. Leverans av ordern är planerad att ske under…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Cordeel, ett multinationellt entreprenadbolag avseende uppbyggnad av renrum för läkemedelsproduktion i en produktionsanläggning i Bulgarien för TEVA Pharmaceuticals. Ordern har ett värde av cirka 1,8 MUSD. Leverans av ordern är planerad att ske under Q3 2022. – Marknadssentimentet inom laboratorie- och renrumsindustrin är…

Läs mer

ADDvise Group emitterar ytterligare säkerställda obligationer om 250 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare säkerställda obligationer om 250 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter transaktionen kommer det utestående beloppet under obligationslånet att vara 500 MSEK. Emissionen togs emot med stort intresse från investerare i och utanför Norden och placerades…

Läs mer

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ytterligare säkerställda obligationer

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har mandaterat Pareto Securities AB att arrangera en serie investerarmöten och beroende på bland annat marknadsvillkor kan en emission av ytterligare obligationer inom ramen för bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 komma att följa. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att finansiera framtida förvärv. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand,…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,6 MSEK (76,2), en ökning med 38,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 12,1 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 14,5 MSEK (5,3) EBITDA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (9,4) Periodens justerade resultat uppgick till 3,0 MSEK (-1,2) Resultat per aktie före utspädning för perioden…

Läs mer

ADDvise Group tillsätter ny CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) tillsätter Sebastian Robson som ny Chief Financial Officer (CFO) och medlem i koncernens ledningsgrupp. Han efterträder nuvarande CFO Aaron Wong och tillträder tjänsten senast den 28 februari 2022. Närmast kommer Sebastian från rollen som CFO för Hexicon AB (publ) noterat på Nasdaq First North. Sebastian har stor erfarenhet av att leda…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Poly Pharmaceuticals, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Poly Pharmaceuticals, Inc. (”Poly Pharma”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Poly Pharma. Poly Pharma är ett amerikanskt läkemedelsbolag som specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra receptfria generiska läkemedel för behandling av hosta, förkylning, allergi, bihåleinflammation, urologisk hälsa och smärtlindring.…

Läs mer

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

Läs mer

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Läs mer

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

Läs mer

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise – innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader – ska nå en omsättning…

Läs mer

ADDvise förvärvar Graham Medical Technologies, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Graham Medical Technologies, LLC (”GraMedica”) avseende förvärvet av samtliga aktier i GraMedica i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 maj 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. GraMedicas omsättning för helåret 2020 uppgick till cirka 3,35 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat…

Läs mer

ADDvise Group genomför en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor som var flera gånger övertecknad

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 125 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Southern Life Systems, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Southern Life Systems, Inc. (”SLS”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i SLS. SLS är ett amerikanskt medtech-företag som är marknadsledande inom utrustning och programvara för monitorering av patienter inom långtidsvård. Bolaget har utvecklat produkterna Rosie 4, Rosebud samt programvaran RCS som tillsammans…

Läs mer

ADDvise förstärker ledningsgruppen, rekryterar COO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise förstärker koncernledningen och rekryterar Fredrik Mella som COO. Fredrik har lång internationell erfarenhet inom Medtech och tech industrin med nyckelpositioner som bland annat VD, försäljningschef, COO samt styrelseledamot.

Läs mer

ADDvise tillträder Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag tillträtt aktierna i Medisuite, LLC i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som kommunicerades via pressmeddelande den 30 juli 2021. Medisuite kommer att konsolideras i ADDvise finansiella rapportering från och med augusti 2021. Den operationella ledningen i Medisuite kommer att fortsätta i enlighet med ADDvise decentraliserade struktur och bolagsstyrning. ADDvise välkomnar Medisuite…

Läs mer

ADDvise förvärvar Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Medisuite, LLC avseende förvärvet av samtliga aktier i Medisuite, LLC i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 24 maj 2021. Tillträde till aktierna i Medisuite beräknas ske i augusti 2021. Medisuite är ett amerikanskt online-apotek, baserat i Cary, North Carolina, som specialiserat…

Läs mer

ADDvise Groups CFO Aaron Wong avgår

Regulatoriskt pressmeddelande

Aaron Wong, CFO och medlem i ledningsgruppen i ADDvise Group AB (publ) sedan oktober 2018, har idag beslutat att lämna sin position. Bakgrunden till beslutet är att Aaron Wong önskar fokusera på sin familj och söka nya utmaningar. Aaron Wong kommer att kvarstå som CFO fram till och med den 28 januari 2022. Processen med…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,6 MSEK (101,8) EBITDA för perioden uppgick till 15,8 MSEK (15,1) EBITA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (13,1) Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (8,3) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,07) Orderingången för perioden uppgick till 125,8 MSEK (101,0)…

Läs mer

ADDvise tillträder MRC Systems FZE

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har per idag tillträtt MRC Systems FZE (”MRC”) enligt aktieöverlåtelseavtalet som kommunicerades via pressmeddelande den 16 februari 2021. Den totala köpeskillingen uppgår till 8,00 MUSD, varav 4,5 MUSD har betalats kontant vid tillträde samt 0,50 MUSD genom en räntefri treårig revers. Som tidigare kommunicerats, kan tilläggsköpeskillingar om maximalt 3 MUSD…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

Regulatoriskt pressmeddelande

Vi hänvisar till upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån emitterade av ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Hänvisning görs vidare till underrättelse daterad 21 maj 2021 i vilken Bolaget meddelade obligationsinnehavarna att man avser nyttja sin rätt till att återlösa samtliga utestående Obligationer i…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

Läs mer

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

Läs mer

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

Läs mer

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 9 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Labrum AB har erhållit en order från Takura AB, ett cellterapibolag med projekt i kliniska och pre-kliniska faser, till ett värde av cirka 9 MSEK. Ordern avser uppbyggnad av renrum och laboratorieutrustning till den produktionsanläggning för celler som Takura AB ska bygga genom sitt dotterbolag CellCo och Norrsken Foundation. MRC Systems…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Graham Medical Technologies, L.L.C.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Graham Medical Technologies, L.L.C. (”GraMedica”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i GraMedica. GraMedica är specialiserat på utveckling av ortopediska implantat och stentar för fot och ankelkirurgi. Sedan GraMedica grundades 2003 har bolaget utvecklat en portfölj av flera patenterade fot- och fotledsimplantat, bl.a.…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i ADDvise Group AB (publ) hölls den 23 april 2021 för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Vinstdisposition Årsstämman beslutade om en utdelning till bolagets aktieägare om 0,02 kronor per aktie i enlighet…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 MSEK (83,7) EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (5,4) EBITA för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,4) Periodens resultat uppgick till 2,5 MSEK (-2,5) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (-0,02) Orderingången för perioden uppgick till 91,7 MSEK (137,3)…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 31 mars 2021 årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig information: Denna information är sådan information…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115 ("Bolaget" och ”ADDvise”) kallar härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.  Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs Bolagets årsstämma enbart genom förhandsröstning…

Läs mer

Styrelseordförande samt styrelseledamot tillika VD och huvudägare förvärvar aktier i ADDvise Group AB – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelseordförande, Staffan Torstensson, samt styrelseledamoten tillika VD och huvudägare, Rikard Akhtarzand, har meddelat bolaget att de i en transaktion utanför First North Growth Market idag den 4 mars 2021 förvärvat vardera 500 000 aktier av serie A. Efter förvärvet uppgår Rikard Akhtarzands ägande, privat och genom bolag, till totalt 12 503 574 aktier, fördelat på 2 620 416…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2020, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2020 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 96,8 MSEK (101,7) EBITDA för perioden uppgick till 16,3 MSEK (9,6) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 12,6 MSEK (6,2) Periodens resultat uppgick till 6,0 MSEK (8,3) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,07) Orderingången för perioden uppgick till 94,9 MSEK (93,6)…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Erland Pontusson samt nyval av Johanne Louise Brændgaard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. Johanne Louise Brændgaard har en masterexamen i International Business Economics från Aalborg University…

Läs mer

ADDvise Group förvärvar MRC Systems FZE – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE (”Bolaget” och ”MRC”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”). MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Dubai. Bolaget har omkring 110 anställda. Den initiala köpeskillingen uppgår…

Läs mer

ADDvise Group AB tillförs 27,8 MSEK genom teckningsoptionerna av serie 2019/2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 42 787 137 aktier av serie B till lösenpriset 0,65 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ADDvise 27 811 639 SEK före emissionskostnader. Bakgrund Under det första kvartalet 2019 genomförde ADDvise en företrädesemission av units, bestående av…

Läs mer

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2019/2021 är den 4 februari 2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 4 februari 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie 2019/2021. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019/2021 pågår till och med den 8 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i ADDvise. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,65 SEK per aktie av serie B. Sammanfattade villkor för…

Läs mer

Resultatuppdatering Q4, helår 2020 samt styrelsens förslag till utdelning – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt preliminära siffror var resultatutvecklingen under fjärde kvartalet 2020 mycket stark och det preliminära resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020 kommer att bli väsentligt bättre än vad ADDvise Group bedömer att marknaden förväntat och jämfört med föregående år. En mer normaliserad marknad med större inslag av ADDvise egna produkter med högre marginal i kombination…

Läs mer

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2021 inleds idag – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Idag, den 25 januari 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019/2021 som emitterades i samband med ADDvise Group AB (publ):s (”ADDvise” eller ”Bolaget”) emission av units 2019. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 8 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2019/2021 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i…

Läs mer

Vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt ca 15,5 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Nedan angivna styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har oåterkalleligt åtagit sig att utnyttja sammanlagt 23 813 195 teckningsoptioner av serie 2019/2021, vilket motsvarar sammanlagt cirka 55% av teckningsoptionerna av serie 2019/2021 (”Teckningsoptionerna”). Teckningen innebär att ADDvise kommer att tillföras en emissionslikvid om minst 15,5 MSEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper…

Läs mer