Pressmeddelanden 2023

 

 

Bokslutskommuniké 2022, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 320,3 MSEK (155,0), en ökning med 106,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,5 %. Orderingången för perioden uppgick till 517,7 MSEK (177,6), en ökning med 191,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 7,7 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 85,8 MSEK (19,0) EBITDA för perioden uppgick…

Läs mer

ADDvise presenterar finansiella mål för 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group har beslutat om finansiella mål för räkenskapsåret 2023: –          Nettoomsättning proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till 1,6 miljard SEK. –          EBITDA proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till minst 330 miljoner SEK. Nedan nuvarande långsiktiga finansiella mål för ADDvise Group förblir oförändrade.…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies” eller ”Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies. Diabetic Supplies är baserat i Columbus, Ohio, USA och är en distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar. Diabetic Supplies har under sina tjugo…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till värde av cirka 48 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Hettich Labinstrument AB har erhållit ett tilldelningsbeslut från Region Västra Götaland till ett värde av cirka 48 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser leverans av blod- och urinprovtagningsutrustning under en fyraårsperiod med start i maj 2023. Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 25 februari 2023. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46765-25 90 71…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 5 maj 2023 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Johanne Brændgaard och Anna Ljung. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva X-Ray Cassette Repair Company Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i X-Ray Cassette Repair Company Inc. (”Reina Imaging”), avseende förvärv av samtliga aktier i Reina Imaging. Reina Imaging är en internationell tillverkare av medicinteknisk utrustning baserad i Crystal Lake, Illinois, USA. Bolaget tillverkar skyddande skal för röntgenpaneler och liknande produkter för röntgenbehandling i huvudsak inom sjukvården. Reina…

Läs mer

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriskt pressmeddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Läs mer

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…

Läs mer