Pressmeddelanden 2024

 


Bokslutskommuniké 2023, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise levererar sitt starkaste kvartal hittills och överträffar de finansiella målen för 2023. Nettoomsättningen ökade med 24 % och EBITDA uppgick till rekordhöga 126 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32 %.

Läs mer

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Den 22 februari 2024 klockan 07:45 (CET) offentliggörs ADDvise Groups bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) / 08:00 (ET) samma dag där VD Rikard Akhtarzand och CFO Oliver Humlen kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 2,1 MEUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Labplan har erhållit en order från läkemedelsbolaget Eli Lilly. Ordern har ett värde på cirka 2,1 MEUR och avser avancerade laboratorieinstrument som ska användas vid kvalitetskontroll i en ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel i Limerick på Irland. Leverans av ordern är planerad till fjärde kvartalet 2024. För mer information, vänligen kontakta: Rikard…

Läs mer

ADDvise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group emitterade den 20 november 2023 seniora säkerställda företagsobligationer med en volym om 450 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Efter obligationsemissionen är totalt 1 450 miljoner kronor utestående under ramverket. Enligt obligationsvillkoren har ADDvise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 2,5 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag MRC Systems har erhållit en order från SaudiVax. Bolaget är ett bioteknologiskt bolag specialiserat på utveckling och tillverkning av vaccin och läkemedel. Ordern har ett värde på cirka 2,5 MUSD och avser design och konstruktion av en renrumsanläggning med tillhörande produkter för en ny bioteknologisk tillverkningsanläggning i Saudiarabien. Leverans av ordern är…

Läs mer