Pressmeddelanden 2022

 

 

Delårsrapport 2022, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2022 Orderingången för perioden uppgick till 260,9 MSEK (122,8), en ökning med 112,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 22,3 %. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 231,9 MSEK (117,6), en ökning med 97,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 31,8 MSEK (15,5) EBITDA för perioden uppgick…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 2,4 MEUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Helsingfors Universitetssjukhus i Finland avseende leverans och installation av digital röntgenutrustning till ett totalt värde av cirka 2,4 MEUR. Leveranserna beräknas att ske under år 2022 och 2023.  Enligt finsk upphandlingsrätt kan tilldelningsbeslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten inom två veckor från…

Läs mer

ADDvise erhåller order från Cadwell Industries till ett värde av cirka 1,7 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Merit Cables Inc har erhållit en order från Cadwell Industries, ett bolag som är specialiserade på elektroder, utrustning och förbrukningsvaror för neurologi, till ett värde av cirka 1,7 MUSD. Ordern avser kablar för elektrodiagnostisk utrustning som används bland annat inom EEG, EMG och ultraljud för att mäta hjärnsignaler och musklernas respons…

Läs mer

ADDvise förvärvar Seebreath AB

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 februari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till cirka 12 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 8…

Läs mer

Delårsrapport 2022, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,2 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 21,3 MSEK (8,0) EBITDA för perioden uppgick till 21,2 MSEK (8,9) Periodens justerade resultat uppgick till 5,8 MSEK (1,6) Resultat per aktie före utspädning för perioden…

Läs mer

ADDvise förvärvar Surplus Diabetics, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Surplus Diabetics, Inc. (”Surplus Diabetics”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Surplus Diabetics i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 17 januari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Surplus Diabetics omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 november 2021…

Läs mer

ADDvise Group publicerar årsredovisning för 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 14 april 2022 årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46765 25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Sebastian Robson, CFO +46 70441 84 48…

Läs mer

ADDvise Group höjer EBITDA-målet för 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling väljer styrelsen i ADDvise Group att justera EBITDA-målet för 2022 som kommunicerades den 23 september 2021. Målet höjs till att ADDvise innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader ska nå ett EBITDA-resultat över 200 MSEK före förvärvskostnader (justerat EBITDA). Det tidigare EBITDA-målet 2022 uppgick till över 150…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363–2115 ("Bolaget" och ”ADDvise”) kallar härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen…

Läs mer

ADDvise erhåller order från SHCS på system för monitorering av vitala tecken inom äldrevården till ett värde av 2 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Southern Life Systems Inc (”SLS”) har ingått ett ettårigt avtal med Signature Healthcare Consulting Services, LCC (”SHCS”), en koncern som tillhandahåller personligt anpassad sjukvård genom läkarmottagningar, specialistmottagningar och sjukhus i USA. Avtalet avser en order av Rosie Connectivity Solution, system och monitorer för vitala tecken, till cirka 110 vårdboenden till ett…

Läs mer

ADDvise Group genomför en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor som var övertecknad

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till värde av cirka 44 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Hettich Labinstrument AB har erhållit ett tilldelningsbeslut från Region Stockholm-Gotland till ett värde av cirka 44 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser leverans av blodprovtagningsutrustning under en fyraårsperiod med start i maj 2022. Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 18 mars 2022.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig…

Läs mer

ADDvise förvärvar JTECH Medical

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av JTECH Medical (”JTECH”) avseende förvärvet av samtliga aktier i bolaget i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 22 december 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. JTECH:s omsättning för 2021 uppgick till cirka 3,2 MUSD med en EBITDA om cirka 1,1 MUSD,…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Seebreath AB

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Seebreath. Seebreath är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar kolorimetriska CO2-mätare som används inom respiratorisk vård. Produkterna används framför allt inom akutsjukvården för att säkerställa att intubering av patienter sker på…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 155,0 MSEK (96,8), en ökning med 60,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 12,8 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 19,0 MSEK (12,6) EBITDA för perioden uppgick till 19,4 MSEK (16,3) Periodens justerade resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,4) Resultat per aktie före utspädning för perioden…

Läs mer

ADDvise förvärvar Poly Pharmaceuticals, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Poly Pharmaceuticals, Inc. (”Poly Pharma”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Poly Pharma i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 21 oktober 2021. Tillträde till aktierna i Poly Pharma sker under första kvartalet 2022. Poly Pharmas omsättning för de senaste tolv…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 6 maj 2022 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Erland Pontusson och Johanne Brændgaard samt nyval av Anna Ljung. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. Rikard Akhtarzand, som är bolagets verkställande direktör, avböjer omval i syfte att renodla rollerna…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Surplus Diabetic, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Surplus Diabetic, Inc. (”Surplus Diabetic”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Surplus Diabetic. Surplus Diabetic är ett amerikanskt medicintekniskt företag specialiserat på att förse den amerikanska marknaden med diabetesprodukter, såsom glukosmätare, insulin och teststickor. Försäljningen sker till apotek, grossister och direkt till…

Läs mer