• en
  • sv

Lab

Lab skapar moderna forskningsmiljöer genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat-/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

Ledande leverantörer av lab

Kunderna finns både inom den privata och den offentliga sektorn. ADDvise affärsområde Lab har byggt många av de forskningslokaler som finns i Sveriges stora anläggningar. Kombinationen av affärsområdets verksamheter gör att ADDvise kan leverera nyckelfärdiga lab till alla typer av forskningsenheter. Även inom utbildningsväsendet har ADDvise kunder, allt från grundskola till universitet.