Affärsområde

Lab

Ledande leverantörer av Lab

 

Lab skapar moderna forskningsmiljöer genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat-/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

 

ADDvise affärsområde Lab har byggt många av de forskningslokaler som finns i Sveriges och runt om i världen. Kombinationen av affärsområdets verksamheter gör att ADDvise kan leverera nyckelfärdiga lab till alla typer av forskningsenheter. Kunderna finns både inom den privata och den offentliga sektorn. Även inom utbildningsväsendet har ADDvise kunder, allt från grundskola till universitet.

Våra bolag inom lab

ADDvise Tillquist AB
Erbjuder en bred produktportfölj av vågar och annan utrustning för laboratorier, industri och handel. Med sin rikstäckande serviceorganisation erbjuds ackreditering, kalibrering och service för kunder oavsett bransch.

Axelerist
Axelerist är en ledande leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier. Bolagets kunder består av CROs samt biotech- och läkemedelsbolag.

Clinichain
Internationell leverantör av medicinteknisk utrustning till kliniska studier. Bolaget erbjuder skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av medicinteknisk utrustning som anpassas till respektive fas i kliniska studier.

Hettich Labinstrument AB
Hettich Labinstrument AB marknadsför och säljer produkter och tjänster främst inom hälsosjukvård och laboratorium.

Labplan
Labplan är en distributör av specialiserade, avancerade instrument, förbrukningsvaror och service inom life science och biopharma. Labplan är baserat i Kildare, Irland.

LabRum AB
LabRum marknadsför, säljer, projekterar och levererar kompletta renrum och klimatrum, laboratoriemöbler, skyddsventilerade produkter samt utrustning för laboratoriesektorn.

MRC Cleanroom systems
Internationellt ledande företag inom design, konstruktion och installation av renrum. MRC tillverkar och designar renrum med tillbehör, samt tillhandahåller nyckelfärdiga renrum.