ADDVISE GROUP

Ledande leverantör

till sjukvårds- och
forskningsenheter

calendar

Delårsrapport 2024, 1 januari – 30 juni

*none*

Andra kvartalet visade på fortsatt god omsättningstillväxt och nettoresultatet förbättrades. Organisk tillväxt påverkas alltjämt av utmanande jämförelsetal från 2023 drivet av mycket stark försäljning inom läkemedel och uthyrning av utrustning till kliniska studier, samtidigt visar organisk orderingång styrka med flera nya stora ordrar, vilket gör att vi ser med god tillförsikt på andra halvåret. April…

Read more

Våra affärsområden

ADDvise Group är en expansiv koncern som genom sina dotterbolag, inom affärsområdena Lab och Sjukvård, erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter.

Några ord från vår VD

Vi är stolta över att vara med och göra skillnad

Att växa och utveckla ADDvise och våra dotterbolag känns idag viktigare än någonsin. Vi strävar efter att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning

Om Oss
image
Att vara en del av ADDvise

Tillsammans blir vi starkare

ADDvise decentraliserade tillvägagångssätt gör att deras företag kan blomstra på egen hand. Samtidigt tillför deras företagsstödfunktioner värde där det behövs, en säkerhet för vår verksamhet och våra kunder. Vi är mycket glada över att vara en del av ADDvise Group.

Samuel Hussain, VD, MRC Cleanroom Systems

För entreprenörer
image