• sv

Obligationslån

Säkerställt obligationslån, 140 MSEK

Emissionsdatum

10 oktober 2017
Förfallodatum 10 oktober 2022
Emissionsbelopp och valuta 140 MSEK
Säkerhet Aktier i dotterbolag
Emittent ADDvise Group AB (publ)
Långivare Obligationsinnehavare
Ränta 7,25 % fixed
Skuldstruktur Ingen amortering
Utestående belopp 140 MSEK
Ändamål Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN SE0010298166
Listning Nasdaq Stockholm Bond Market