Arkiv

 

Obligationslån 2021

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 650

Emissionsdatum: 21 maj 2021
Förfallodatum: 21 maj 2024
Emissionsbelopp och valuta: 650 MSEK
Säkerhet: Aktier i dotterbolag
Emittent: ADDvise Group AB (publ)
Långivare: Obligationsinnehavare
Ränta: 7,25 % + Stibor (3 månader)
Skuldstruktur: Ingen amortering
Utestående belopp: 650 MSEK
Ändamål: Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN: SE0015222088
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

Inlöst 9 juni 2023

 

Conditional Notice of Early Redemption

ADDvise AB (publ) – Prospekt avseende Efterföljande Obligationer

ADDvise Group AB (publ) – Second A&R Terms and Conditions

ADDvise Group AB – Notice of Written Procedure

Prospekt avseende Efterföljande Obligationer (20 dec 2021)

Notice of written procedure

Prospectus (9 July 2021) ADDvise Group

Terms and Conditions ADDvise Group AB

Guarantee and Adherence Agreement 

 

Obligationslån 2017

240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Emissionsdatum: 10 oktober 2017
Förfallodatum: 10 oktober 2022
Emissionsbelopp och valuta: 140 MSEK
Säkerhet: Aktier i dotterbolag
Emittent: ADDvise Group AB (publ)
Långivare: Obligationsinnehavare
Ränta: 7,25 % fixed
Skuldstruktur: Ingen amortering
Utestående belopp: 140 MSEK
Ändamål: Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN: SE0010298166
Listning: Nasdaq Stockholm Bond Market

Inlöst 18 juni 2021