Obligationslån 2017

 

Säkerställt obligationslån, 140 MSEK

 

Emissionsdatum10 oktober 2017
Förfallodatum10 oktober 2022
Emissionsbelopp och valuta140 MSEK
SäkerhetAktier i dotterbolag
EmittentADDvise Group AB (publ)
LångivareObligationsinnehavare
Ränta7,25 % fixed
SkuldstrukturIngen amortering
Utestående belopp140 MSEK
ÄndamålRefinansiering av utestående lån och förvärv
ISINSE0010298166
ListningNasdaq Stockholm Bond Market