Arkiv

Obligationslån 2017

240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

 

Emissionsdatum10 oktober 2017
Förfallodatum10 oktober 2022
Emissionsbelopp och valuta140 MSEK
SäkerhetAktier i dotterbolag
EmittentADDvise Group AB (publ)
LångivareObligationsinnehavare
Ränta7,25 % fixed
SkuldstrukturIngen amortering
Utestående belopp140 MSEK
ÄndamålRefinansiering av utestående lån och förvärv
ISINSE0010298166
ListningNasdaq Stockholm Bond Market

 

Inlöst 18 juni 2021