Pressmeddelanden 2022

 


ADDvise erhåller order till ett värde av 1,2 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit ytterligare en order från Cochran Wholesale Pharmaceuticals, en grossist för generiska läkemedel som levererar till apotek över hela USA. Ordern har ett värde på cirka 1,2 MUSD. Ordern avser kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern är planerad att ske…

Läs mer

Fredrik Mella utses till vice VD för ADDvise Group

Regulatoriskt pressmeddelande

Fredrik Mella har idag utsetts till vice VD för ADDvise. Han kvarstår samtidigt i sin roll som Chief Operating Office (COO). Fredrik Mella anställdes som COO på ADDvise i februari 2022. Rollen som COO innefattar ett övergripande ansvar för att dotterbolagen ska nå koncernens organiska finansiella mål. Nu utses han även till vice verkställande direktör…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,5 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från Wellgistics, en grossist för läkemedel som levererar till apotek i USA. Ordern har ett värde på cirka 1,5 MUSD. Ordern avser kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern är planerad att ske omgående. För vidare upplysningar: Rikard…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 2,1 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från Cochran Wholesale Pharmaceuticals, en grossist för generiska läkemedel som levererar till apotek över hela USA. Ordern har ett värde på cirka 2,1 MUSD. Ordern avser Folite som är ett folsyra kosttillskott som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern är…

Läs mer

Obligationsinnehavare godkänner ändring av obligationsvillkor

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt genomfört det skriftliga förfarande som initierades den 21 november 2022 (det "Skriftligt Förfarande") avseende Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 ("Obligationerna"), där Bolaget ber om obligationsinnehavarnas godkännande för vissa ändringar av obligationsvillkoren för Obligationerna ("Förslaget"). Tillräckligt många Obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att bilda ett…

Läs mer

ADDvise förvärvar CliniChain Holding B.V.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av CliniChain Holding B.V. (”CliniChain”) avseende förvärv av samtliga aktier i CliniChain i enlighet med den avsiktsförklaring som pressmeddelades den 6 september 2022. Tillträdet till aktierna sker senast den 16 december 2022. CliniChain vinner order till ett värde av 12,8 MEUR CliniChains omsättning för de…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,7 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från BioGeneric Pharma, ett biofarmaceutiskt bolag baserat i Kario, Egypten. Ordern har ett värde på cirka 1,7 MUSD. Ordern är ett tilläggsprojekt i det redan pågående projektet mellan bolagen. Projektet avser design- och konstruktion av renrum för tillverkning av mRNA-vaccin. BioGeneric Pharma har blivit…

Läs mer

ADDvise Group har framgångsrikt placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer om SEK 150 miljoner till par

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer (den "Efterföljande Obligationsemissionen") till ett belopp om 150 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen kommer det utestående beloppet under det seniort säkerställda obligationslånet att vara 650 MSEK.…

Läs mer

ADDvise Group påkallar ändring av villkoren för bolagets seniort säkerställda obligationslån genom ett skriftligt förfarande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget" och tillsammans med sina dotterbolag från tid till annan, "Koncernen") har instruerat agenten för Bolagets seniort säkerställda obligationslån med ISIN SE001522208 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillåtelse att bland annat (i) öka ramen från 500 miljoner kronor till 650 miljoner kronor och efterge kravet…

Läs mer

ADDvise Group överväger emission av ytterligare seniort säkerställda obligationer

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har mandaterat Pareto Securities AB att arrangera en serie investerarmöten med start den 22 november 2022. Beroende på bland annat marknadsvillkor kan en emission av ytterligare obligationer om cirka 150 miljoner kronor under bolagets befintliga seniort säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 ("Obligationerna") komma att följa. Den efterföljande obligationsemissionen är fulltecknad baserat…

Läs mer

Delårsrapport 2022, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 237,0 MSEK (105,6), en ökning med 124,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 27,2 %. Orderingången för perioden uppgick till 268,4 MSEK (107,1), en ökning med 150,7 %. Organisk tillväxt uppgick till 20,6 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 36,0 MSEK (14,5) EBITDA för perioden uppgick…

Läs mer

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2022 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2023 bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 30 juni 2022 samt styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Valberedningen har nu blivit…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva CliniChain Holding B.V.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i CliniChain Holding B.V. (”CliniChain”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i CliniChain. CliniChain är en snabbväxande internationell leverantör av medicinteknisk utrustning till kliniska studier. Bolaget erbjuder skräddarsydda lösningar för hyra och köp av medicinteknisk utrustning som anpassas till respektive fas i kliniska studier.…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 640 000 USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Hortman Health Care Investment LLC, ett investmentbolag inom den privata sjukvårdssektorn baserat i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde av cirka 640000 USD och avser design- och konstruktion av ett stamcellslabb för en klinik i Dubai i Förenade Arabemiraten. Leverans av ordern är…

Läs mer

Delårsrapport 2022, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2022 Orderingången för perioden uppgick till 260,9 MSEK (122,8), en ökning med 112,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 22,3 %. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 231,9 MSEK (117,6), en ökning med 97,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 31,8 MSEK (15,5) EBITDA för perioden uppgick…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 2,4 MEUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Helsingfors Universitetssjukhus i Finland avseende leverans och installation av digital röntgenutrustning till ett totalt värde av cirka 2,4 MEUR. Leveranserna beräknas att ske under år 2022 och 2023.  Enligt finsk upphandlingsrätt kan tilldelningsbeslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten inom två veckor från…

Läs mer

ADDvise erhåller order från Cadwell Industries till ett värde av cirka 1,7 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Merit Cables Inc har erhållit en order från Cadwell Industries, ett bolag som är specialiserade på elektroder, utrustning och förbrukningsvaror för neurologi, till ett värde av cirka 1,7 MUSD. Ordern avser kablar för elektrodiagnostisk utrustning som används bland annat inom EEG, EMG och ultraljud för att mäta hjärnsignaler och musklernas respons…

Läs mer

ADDvise förvärvar Seebreath AB

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 februari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till cirka 12 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 8…

Läs mer

Delårsrapport 2022, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,2 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 21,3 MSEK (8,0) EBITDA för perioden uppgick till 21,2 MSEK (8,9) Periodens justerade resultat uppgick till 5,8 MSEK (1,6) Resultat per aktie före utspädning för perioden…

Läs mer

ADDvise förvärvar Surplus Diabetics, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Surplus Diabetics, Inc. (”Surplus Diabetics”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Surplus Diabetics i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 17 januari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Surplus Diabetics omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 november 2021…

Läs mer

ADDvise Group publicerar årsredovisning för 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 14 april 2022 årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46765 25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Sebastian Robson, CFO +46 70441 84 48…

Läs mer

ADDvise Group höjer EBITDA-målet för 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling väljer styrelsen i ADDvise Group att justera EBITDA-målet för 2022 som kommunicerades den 23 september 2021. Målet höjs till att ADDvise innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader ska nå ett EBITDA-resultat över 200 MSEK före förvärvskostnader (justerat EBITDA). Det tidigare EBITDA-målet 2022 uppgick till över 150…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363–2115 ("Bolaget" och ”ADDvise”) kallar härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen…

Läs mer

ADDvise erhåller order från SHCS på system för monitorering av vitala tecken inom äldrevården till ett värde av 2 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Southern Life Systems Inc (”SLS”) har ingått ett ettårigt avtal med Signature Healthcare Consulting Services, LCC (”SHCS”), en koncern som tillhandahåller personligt anpassad sjukvård genom läkarmottagningar, specialistmottagningar och sjukhus i USA. Avtalet avser en order av Rosie Connectivity Solution, system och monitorer för vitala tecken, till cirka 110 vårdboenden till ett…

Läs mer

ADDvise Group genomför en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor som var övertecknad

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till värde av cirka 44 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Hettich Labinstrument AB har erhållit ett tilldelningsbeslut från Region Stockholm-Gotland till ett värde av cirka 44 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser leverans av blodprovtagningsutrustning under en fyraårsperiod med start i maj 2022. Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 18 mars 2022.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig…

Läs mer

ADDvise förvärvar JTECH Medical

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av JTECH Medical (”JTECH”) avseende förvärvet av samtliga aktier i bolaget i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 22 december 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. JTECH:s omsättning för 2021 uppgick till cirka 3,2 MUSD med en EBITDA om cirka 1,1 MUSD,…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Seebreath AB

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Seebreath. Seebreath är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar kolorimetriska CO2-mätare som används inom respiratorisk vård. Produkterna används framför allt inom akutsjukvården för att säkerställa att intubering av patienter sker på…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 155,0 MSEK (96,8), en ökning med 60,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 12,8 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 19,0 MSEK (12,6) EBITDA för perioden uppgick till 19,4 MSEK (16,3) Periodens justerade resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,4) Resultat per aktie före utspädning för perioden…

Läs mer

ADDvise förvärvar Poly Pharmaceuticals, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Poly Pharmaceuticals, Inc. (”Poly Pharma”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Poly Pharma i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 21 oktober 2021. Tillträde till aktierna i Poly Pharma sker under första kvartalet 2022. Poly Pharmas omsättning för de senaste tolv…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 6 maj 2022 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Erland Pontusson och Johanne Brændgaard samt nyval av Anna Ljung. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. Rikard Akhtarzand, som är bolagets verkställande direktör, avböjer omval i syfte att renodla rollerna…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Surplus Diabetic, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Surplus Diabetic, Inc. (”Surplus Diabetic”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Surplus Diabetic. Surplus Diabetic är ett amerikanskt medicintekniskt företag specialiserat på att förse den amerikanska marknaden med diabetesprodukter, såsom glukosmätare, insulin och teststickor. Försäljningen sker till apotek, grossister och direkt till…

Läs mer

Obligationsinnehavare godkänner ändring av obligationsvillkor

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt genomfört det skriftliga förfarande som initierades den 16 december 2021 (det "Skriftligt Förfarande") avseende Bolagets upp till SEK 500 000 000 seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 ("Obligationerna"), där Bolaget bett om obligationsinnehavarnas ("Obligationsinnehavarna") godkännande för vissa ändringar av obligationsvillkoren för Obligationerna ("Förslaget"). Tillräckligt många Obligationsinnehavare deltog i…

Läs mer

Huvudägare utfärdar köpoptioner till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i ADDvise Group

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) har idag informerats om att en av dess huvudägare, Per Åhlgren genom GoMobile nu Aktiebolag, har utfärdat köpoptioner i ADDvise Group till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i ADDvise Group. Sammanlagt har 3 696 666 köpoptioner utfärdats till elva personer. Varje köpoption har utfärdats till priset 0,45…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,1 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Design Infinity LLC, ett Dubai baserat bolag specialiserat på konstruktionsdesign för bland annat läkemedelsindustrin. Ordern har ett värde av cirka 1,1 MUSD och avser design- och konstruktion av en 1000 kvadratmeter stor renrumsanläggning för Himalaya Drug Company. Renrummet byggs med MRC Systems egenutvecklade…

Läs mer