ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

2023-05-24   Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt.

EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten ska uppnås organiskt samt genom förvärv. Målet är att fortsätta växa organiskt i linje med den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden.

-          Under de senaste åren har vi kontinuerligt förbättrat vår produktmix mot högmarginalsegment inom hälso- och sjukvårdssektorn. Våra nya mål är baserade på vår förbättrade produktmix, prissättningsprojekt, befintlig orderstock och en god förvärvs-pipeline, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group, i en kommentar.

ADDvise uppdaterade finansiella mål är följande:

Tillväxt (uppdaterat): ADDvise Group ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 30%.

Lönsamhet (uppdaterat): ADDvise Group ska nå en EBITDA-marginal på 28%.

Kapitalstruktur: Räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.

Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska delas ut till aktieägarna.

Historiska mål och utfall

Omsättningstillväxt
ADDvise har haft en omsättningstillväxt från 240 MSEK år 2017 till 1 162 MSEK rullande 12 månader Q1 2023, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) på 35%.
 

Lönsamhet

A picture containing text, screenshot, font, line

Description automatically generated

 

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 14:40 CEST.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765 25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.               

 

Senaste pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av delårsrapport 2023, 1 januari – 31 mars

Icke regulatoriska

Media, investerare och analytiker är samtliga inbjudna att delta på presentationen av delårsrapport 2023, 1 januari – 31 mars, den 20 april kl 13:00 (CEST), 07:00 (EST). CEO, Rikard Akhtarzand, kommer att presentera rapporten via webcast och telefonkonferens. Webcast Om du önskar att delta via webcast, vänligen använd länken nedan. Via webcast kommer du att…

Huvudägare utfärdar köpoptioner till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i ADDvise Group

Icke regulatoriska

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) har idag informerats om att en av dess huvudägare, Per Åhlgren genom GoMobile nu Aktiebolag, har utfärdat köpoptioner i ADDvise Group till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i ADDvise Group. Sammanlagt har 3 696 666 köpoptioner utfärdats till elva personer. Varje köpoption har utfärdats till priset 0,45…