ADDvise beslutar att inte fullfölja förvärvet av X-Ray Cassette Repair Company, Inc.

2023-10-01   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise tecknade en avsiktförklaring om att förvärva X-Ray Cassette Repair Company, Inc. den 14 februari 2023. Under påföljande due diligence granskning har säljarna och bolaget inte kunnat påvisa den försäljning och lönsamhet som förespeglats. Mot denna bakgrund har ADDvise valt att inte fullfölja förvärvet. 

Som tidigare kommunicerats, offentliggör ADDvise förvärv i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2023 kl. 09.40 CEST.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.