ADDvise får order från Skanska Healthcare på 4,7 MSEK

2016-01-19   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ordern innefattar specialutvecklade säkerhetsbänkar till det renrum som ADDvise levererade till NKS under 2015.

- Dagens order visar på ADDvise breda produktsortiment och befäster konceptet med ADDvise som en helhetsleverantör. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Skanska Healthcare, säger Rikard Akhtarzand VD för ADDvise, i en kommentar till dagens affär.  

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.