ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

2023-08-22   Regulatoriskt pressmeddelande

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en blocktransaktion till svenska och internationella investerare, däribland Bolagets styrelseordförande Staffan Torstensson och största ägare Per Åhlgren. Efter försäljningen äger Rikard Akhtarzand 2 620 416 A-aktier och 8 658 493 B-aktier.

Rikard Akhtarzand kommenterar: “Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag planerar inte att sälja ytterligare aktier och har därför ingått en lock-up på 180 dagar för mina kvarvarande aktier för att tydliggöra detta. Pengarna från försäljningen kommer att användas till att finansiera kostnader relaterat till en pågående skilsmässa. Jag har stor tilltro till våra framtidsutsikter på ADDvise Group och ser fram emot att fortsätta leda Bolaget framöver.”


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 15:40 CEST.


För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.