Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

2023-02-16   Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 5 maj 2023 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Johanne Brændgaard och Anna Ljung. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

I ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2023 ingår:

  • Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), representant för aktieägaren Rikard Akhtarzand
  • Per Åhlgren, representant för aktieägaren Gomobile nu AB
  • Roger Lindqvist, representant för aktieägaren Caracal AB
  • Staffan Torstensson, styrelseordförande i ADDvise Group

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter cirka 35 procent av rösterna i bolaget per den 30 juni 2022.

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, Chefsjurist
+46 709 – 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.