ADDvise Group AB erhåller order till ett värde av 2,5 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-03-21   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB´s (publ) dotterbolag LabRum har erhållit en order från ett världsledande diagnostikföretag med huvudkontor i Genève, till ett värde av 2,5 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till provtagningslab. Leverans är planerad under Q2 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2019 kl.11:00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.