ADDvise emitterar nya seniora säkerställda obligationer i USD och genomför ett partiellt återköp av utestående seniora säkerställda obligationer i SEK

2024-03-21   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt har placerat seniora säkerställda obligationer om 60 miljoner USD under ett ramverk om 200 miljoner USD med en löptid om tre år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om SOFR plus 4,25 procent per år och emitterades till par. Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.

Som offentliggjordes den 18 mars 2024 har Bolaget erbjudit ett partiellt återköp till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och med sista återbetalningsdag den 26 maj 2026 med ISIN SE0020180271 (“SEK-Obligationerna”) i samband med Obligationsemissionen (”Återköpet”). SEK-Obligationer till ett totalt nominellt värde av 400 miljoner kronor återköptes av Bolaget i Återköpet till ett pris motsvarande 104,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från men exklusive den senaste räntebetalningsdagen upp till och inklusive dagen för Återköpet. Återköpsdag kommer sammanfalla med den förväntade likviddagen för Obligationsemissionen den 4 april 2024.

Obligationsemissionen och Återköpet utgör en viktig milstolpe i ADDvise arbete med att anpassa den långsiktiga finansieringen till bolagets operativa valutaexponering, samtidigt som man förlänger Bolagets förfallostruktur.

Pareto Securities AB har agerat Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat Joint Bookrunner i samband med transaktionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, CEO
+46 (0)76-525 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Oliver Humlen, CFO
+46 (0)70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB (publ)

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.