ADDvise upptar lån om 18 MSEK

2016-02-25   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Om lånet Lånet uppgår till 18 MSEK i en kreditram om 20 MSEK. Lånet löper med marknadsmässig ränta. Återbetalning ska ske senast den 28 december 2018 och lånet amorteras kvartalsvis från och med den 30 juni 2016. Syftet med lånet är att slutföra finansieringen av förvärvet av LabRum AB.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se  

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.