ADDvise Group planerar för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista

2024-05-07   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (“ADDvise Group”) har påbörjat arbetet med att notera bolagets A- och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Listbytet förväntas genomföras under första kvartalet 2025.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av ADDvise Group har bolaget sedan en tid tillbaka sett över möjligheterna att genomföra ett listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm. Styrelsen anser att ett sådant byte skulle gynna bolagets fortsatta utveckling, skapa ytterligare verktyg för förbättrad kapitalallokering, och öka attraktionskraften hos institutionella investerare. Bolagets styrelse och ledning har därför påbörjat arbetet för att genomföra ett listbyte.

”Vi bedömer att ADDvise Group är redo att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista. En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel och ett naturligt nästa steg i koncernens utveckling. Med listbytet får vi tillgång till fler av kapitalmarknadens verktyg såsom möjligheten att återköpa egna aktier, ett viktigt instrument för att optimera koncernens kapitalallokering” säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group.

ADDvise Groups A- och B-aktier har varit noterade på Nasdaq First North sedan 1998 respektive 2015. Listbytet till Nasdaq Stockholm avses ske utan emissionserbjudande eller annan försäljning av ADDvise Groups aktier.

Bolaget avser offentliggöra ytterligare information närmare tidpunkten för listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 (0) 76-525 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Oliver Humlen, CFO
+46 (0) 70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se

 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 08:30 CEST.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.