Pressmeddelanden 2020

 


ADDvise Group väljer att avsluta sondering avseende möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

I pressmeddelande den 18 november 2020 meddelade ADDvise Group AB att bolaget mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån. Mot bakgrund av koncernens fortsatta resultatförbättring och starka kassaflöde samt att obligationssonderingen inte resulterat i tillräckligt attraktiva villkor för bolaget väljer ADDvise Group AB att avsluta sonderingen, men fortsätter att…

Läs mer

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att från och med den 20 november 2020 utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och…

Läs mer

ADDvise Group uppdaterar finansiellt mål avseende EBITDA marginal – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group har idag, mot bakgrund av den starka resultatutvecklingen i bolaget, antagit ett nytt långsiktigt finansiellt mål vad gäller EBITDA marginal. ADDvise tidigare EBITDA marginalmål uppgick till 10%. Det nya målet är satt till 15% EBITDA marginal. När ADDvise i september 2017 antog det tidigare EBITDA målet om 10% uppgick EBITDA marginalen…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva MRC Systems Ltd – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i MRC Systems Ltd (”Bolaget” och ”MRC”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”). MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sin bas i Dubai med huvudkontor och en produktionsanläggning. Bolaget äger ytterligare en produktionsanläggning i…

Läs mer

Hanna Myhrman utses till Chefsjurist och medlem i ADDvise Groups koncernledning – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 1 november 2020 tillträder Hanna Myhrman som Chefsjurist och medlem i koncernledningen i ADDvise Group AB (publ). Hanna Myhrman, född 1992, har en juristexamen från Lunds universitet och arbetar sedan ett år tillbaka som bolagsjurist i ADDvise Group. Tidigare har Hanna Myhrman arbetat på en internationell advokatbyrå med i huvudsak M&A, finansiering och bolagsrättsliga…

Läs mer

Delårsrapport 2020, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2020 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 76,2 MSEK (79,1) EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (6,7) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,6) Periodens resultat uppgick till 2,8 MSEK (-2,5) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,03 SEK (-0,03) Orderingången för perioden uppgick till 68,0 MSEK (78,0)…

Läs mer

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2020 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2021 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2020 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

Läs mer

ADDvise Groups rapportdatum för 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2020 (jan-dec)                    2021-02-25 Sista dag för aktieägare att inkomma                 2021-03-05      med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Årsstämma                                                          2021-04-23 Tremånadersrapport (jan-mars)                          2021-04-23 Sexmånadersrapport (jan-jun)                            2021-07-23 Niomånadersrapport (jan-sep)                            2021-10-27 Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                    2022-02-24   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Om ADDvise…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 72 000 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 80 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 90,00 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 44 500 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 50 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 89,00 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 17 800 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 20 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 89,00 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 45 250 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 50 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 90,50 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen i…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 124 750 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 140 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 89,11 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen i koncernen.…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 43 500 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 50 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 87,00 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen i…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 174 000 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 200 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 87,00 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 8 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Jyväskylä Hospital NEO i Finland till ett värde av cirka 8 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser orders under tre år avseende system för ultraljud för användning inom sjukvården. Enligt finsk upphandlingsrätt kan beslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten, vilket två aktörer har valt att…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 59 773 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 70 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 85,39 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen i…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden till ett nominellt belopp om 450 000 kronor. Genomsnittskursen för förvärven har varit 84,72 kronor. Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen i koncernen. Efter förvärven uppgår…

Läs mer

Delårsrapport 2020, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2020 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 101,8 MSEK (92,5), en organisk ökning med 10,0 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden uppgick till 15,1 MSEK (7,3) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 12,4 MSEK (4,4) Periodens resultat uppgick till 8,3 MSEK (-1,7) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick…

Läs mer

Starkare resultat än förväntat för ADDvise Group under andra kvartalet 2020 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för det andra kvartalet 2020 kommer att bli väsentligt bättre än vad ADDvise Group bedömer att marknaden förväntat och jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet förväntas uppgå till ca 101 MSEK (92,5) motsvarande en organisk ökning med ca 10 % jämfört med samma period föregående år. EBITDA…

Läs mer

Ökad orderingång i april. Nulägesrapport om Corona-pandemins effekter på ADDvise Group – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups orderingång under april är fortsatt god jämfört med samma period föregående år. Under april månad 2020 uppgick orderingången till ca 49 MSEK, vilket innebär en ökning med ca 66 procent jämfört med samma period föregående år (ca 29,5 MSEK). Ökningen under april månad är uteslutande organisk. ADDvise Groups sammantagna orderingång för januari till…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition  Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att sedan avräkning mot överkursfond skett, vinstmedel om totalt 61 282 513 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet  Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Val av styrelse, revisor samt arvodering  Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Rikard…

Läs mer

Delårsrapport 2020, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2020 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 83,7 MSEK (76,6), en ökning med 9,3 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden uppgick till 5,4 MSEK (7,1) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,5) Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (0,0) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument Aktiebolag har erhållit en order från Förvarets Materielverk (FMV) på uppdrag av Socialstyrelsen till ett värde av ca 6 MSEK. Ordern avser provtagningspinnar (s.k. svabbar) som bland annat ska användas för provtagning av patienter vid misstänkt COVID-19 smitta. Leverans är planerad att ske under det andra kvartalet 2020. …

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument Aktiebolag har erhållit en order från Region Skåne till ett värde av ca 6 MSEK. Ordern avser provtagningspinnar (s.k. svabbar) som bland annat ska användas för provtagning av patienter vid misstänkt COVID-19 smitta. Leverans är planerad att ske under det andra kvartalet 2020.  –    Vi ser en extremt…

Läs mer

Orderingången för ADDvise Group under Q1 2020 uppgick till 137,3 MSEK motsvarande en ökning om 63 % – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups sammantagna orderingång under första kvartalet 2020 uppgick till 137,3 MSEK, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 84,4 MSEK. 37 procent av orderingångsökningen är organisk. Det är även en markant ökning jämfört med den preliminära orderingång som kommunicerades genom…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se   Viktig information: Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10.30. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på…

Läs mer

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) beslutar att inte föreslå vinstutdelning till årsstämman 2020 för att bl.a. kunna hantera den ökade orderingången på ca 50 % under Q1 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Spridningen och utvecklingen av Coronaviruset innebär att hela världen liksom ADDvise Group påverkas. Mot bakgrund av den osäkerhet som utbrottet har gett upphov till har styrelsen i ADDvise Group AB (publ) idag beslutat att prioritera att bibehålla koncernens likviditet för att bland annat kunna hantera den ökade orderingången i koncernen samt i övrigt kunna hantera…

Läs mer

Nulägesrapport om Coronavirusets effekter på ADDvise Group – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group bedriver sin verksamhet främst i Europa och Nordamerika och är liksom hela världen påverkade av Coronavirusets spridning och utveckling. I och med att ADDvise Group utvecklar och levererar utrustning och materiel till sjukvården och forskningslaboratorier är vi mindre utsatta än många andra branscher. Hittills under det första kvartalet har Coronaviruset medfört en väsentligt…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Rikard Akhtarzand och Fredrik Celsing samt nyval av Staffan Torstensson och Erland Pontusson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Staffan Torstensson. Nuvarande styrelseordförande Meg Tivéus har avböjt omval. Staffan Torstensson har en Master of Science i…

Läs mer

COO i ADDvise Group AB, Erland Pontusson, går i pension men kvarstår i koncernen som Senior Advisor – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Erland Pontusson, COO och medlem i ADDvise Group ABs koncernledning, kommer att gå i pension den 30 juni 2020 i samband med att han fyller 67 år. Erland Pontusson kommer därefter att kvarstå i koncernen som ”Senior Advisor”. Erland Pontusson är även, av valberedningen inför årsstämman 2020, föreslagen som ny styrelseledamot i ADDvise Group AB.…

Läs mer

ADDvise tecknar ett nytt avtal med Laborie med ett sammanlagt ordervärde om minst 50 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ)’s dotterbolag Sonesta Medical AB tecknar ett nytt avtal med Laborie Medical Technologies (”Laborie”) som ger Laborie rätten att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologistolar samt röntgenbord (”Produkter”) i alla världens länder med en exklusiv rätt till distribution i USA samt i Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Schweiz och Luxemburg (”Exklusiva…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 2,2 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Kangasala stad i Finland till ett värde av cirka 2,2 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser en order, och med möjlighet till ytterligare en order med samma värde, av system för digital radiografi (DR) som används vid röntgenundersökning. Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 11 mars 2020.…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2019 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 101,7 MSEK (73,3), en ökning med 38,7 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden uppgick till 9,6 MSEK (6,7), en ökning med 43,5 % jämfört med samma period föregående år Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,2 MSEK (1,5) Periodens resultat uppgick…

Läs mer

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2020

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2019 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2020 bestå av representanter utsedda av de per 31 augusti 2019 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

Läs mer

ADDvise Groups rapportdatum för 2020

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2019 (jan-dec): 2020-02-20 Årsstämma: 2020-04-24 Tremånadersrapport (jan-mars): 2020-04-24 Sexmånadersrapport (jan-jun): 2020-07-24 Niomånadersrapport (jan-sep): 2020-10-23 Bokslutskommuniké 2020 (jan-dec): 2021-02-25   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Om ADDvise Group ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i…

Läs mer