Pressmeddelanden 2016

 


Flaggningsmeddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Per Åhlgren har under perioden 1 oktober och 23 december genom bolaget GoMobile Nu AB förvärvat 3 108 332 B-aktier och avyttrat 18 542 A-aktier. Före transaktionen ägde Per Åhlgren genom bolag 4 326 665 aktier, varav 18 542 A-aktier och 4 308 123 B-aktier, vilket motsvarade 4,26 procent av röstandelen och 11,69 procent av kapitalandelen i bolaget. Efter transaktionen…

Läs mer

ADDvise får order på ca 4,3 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise dotterbolag LabRum AB har erhållit en order från Akzo Nobel Adhesives AB gällande att leverera laboratorieinredning. Ordervärdet uppgår till ca 4,3 MSEK och leveranser kommer att ske under våren 2017. – Jag ser mycket positivt på dagens order. Återigen ser vi bevis på styrkan i förvärvet av LabRum. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder…

Läs mer

ADDvise vinner upphandling värd 1,8 MSEK + option på 1,8 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Upphandlingen gäller anestesi- och intensivvårdsmaterial. Avtalet löper på 2 år, med option på ytterligare 2 år. Det årliga värdet på avtalet uppgår till ca 0,9 MSEK. Leveransstart sker 1 juni 2017. – Femklövern är en av våra större kunder. Vi är glada och tacksamma över det fortsatta förtroendet, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group,…

Läs mer

ADDvise genomför riktad nyemission 10,5 MSEK för att finansiera förvärv

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

· Teckningskursen uppgår till 1,82 SEK per B-aktie baserat på ett volymviktat genomsnitt. · ADDvise tillförs sammanlagt cirka 10,5 MSEK. · Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera planerade förvärv.   · För existerande aktieägare resulterar emissionen i…

Läs mer

Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – september 2016 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 142,1 MSEK (110,1), en ökning med 29,0 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 5,9 MSEK (0,0) · EBITDA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (7,4) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 10,5…

Läs mer

ADDvise konverterar lån om 5 MSEK mot B-aktier

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

· Teckningskursen uppgår till 1,82 SEK per B-aktie baserat på ett volymviktat genomsnitt. · ADDvise tillförs sammanlagt cirka 5,1 MSEK. · Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att återbetala lån och därmed stärka Bolagets kapitalstruktur. · Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,0 procent av kapitalet och cirka…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Hettich Labinstrument

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Motiv till Förvärvet Hettich bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för ADDvise och kommer öka utbudet av produkter samt stärka kompentensen i koncernen. Förvärvet kommer att generera såväl industriella som finansiella synergier. – ”Ett förvärv av Hettich möjliggör en högre tillväxttakt samt tillför oss ett nytt produktsegment,…

Läs mer

ADDvise får tilldelningsbeslut från Region Skåne på 1,7 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

– Det är glädjande att se att vår satsning på instrument och apparatur till forskningsenheter och sjukvården fortsätter att ge resultat, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise Group i en kommentar gällande tilldelningsbeslutet. Avtalsspärr råder fram till den 24 oktober. Först därefter har ADDvise Tillquist AB rätt att teckna avtal med Region Skåne.   För…

Läs mer

SLL ändrar tilldelningsbeslut

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter…

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se (rikard.akhtarzand@addvisegroup.se) www.addvisegroup.se (http://www.addvisegroup.se)   Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 16:00 CET.   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en…

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Per Åhlgren är, genom bolaget GoMobile Nu AB, en privatinvesterare som förutom sitt innehav i ADDvise Group AB (publ) även har stora innehav i Black Earth Farming (12,13 procent av röstandelen), Mangold AB (publ) (28,51 procent av röst- och kapitalandelen) samt WeSC AB (publ) (10 procent av röst- och kapitalandelen).   För vidare upplysningar: Rikard…

Läs mer

ADDvise får order från SLL på 4,8 MSEK + option på 3,3 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

– Vår satsning på instrument och apparatur till forskningsenheter och sjukvården ger resultat. Tillväxten inom det segmentet är mycket god, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise Group i en kommentar till ordern. Avtalsspärr råder fram till den 29 augusti. Först därefter har LabRum AB rätt att teckna avtal med SLL.   För vidare upplysningar: Rikard…

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 10:57 CET. Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern…

Läs mer

Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – juni 2016 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 99,8 MSEK (78,4), en ökning med 27,4 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 3,4 MSEK (4,0) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,6 MSEK (7,8) · Resultatet före skatt för perioden uppgick…

Läs mer

ADDvise tecknar avtal med Consto AS värt ca 4,3 MNOK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

· Ordern visar på styrkan i förvärvet av LabRum. ADDvise får genom LabRum en betydligt bättre närvaro på den norska marknaden för laboratorieinredning och skyddsventilation, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group i en kommentar till dagens order. Ordervärdet uppgår till ca 4,3 MNOK och leveransen kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2017.  …

Läs mer

ADDvise tecknar avtal med PEAB Sverige AB värt 1,2 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ordervärdet uppgår till 1,2 MSEK och leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2016.     För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB,…

Läs mer

Delårsrapport 2016, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Utvalda finansiella data i sammandrag   2016 2015 2015 Rullande TSEK jan-mar, 1 jan-mar jan-dec 12 mån Nettoomsättning 45 689 41 012 146 578 151 256 EBITDA före förvärvskostnader 61 5 489 7 484 2 056 EBITDA före förvärvskostnader % 0,1% 13,4% 5,1% 1,4% EBITDA -1 645 5 489 4 401 -2 732 EBITDA-marginal %…

Läs mer

ADDvise Group tecknar distributionsavtal för operationsbord med ett uppskattat ordervärde på 4 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

-Vi är mycket nöjda med att teckna avtal med en samarbetspartner som har stor kompetens och lång erfarenhet av den här marknaden, säger Erland Pontusson, COO i ADDvise Group. Detta ligger också i linje med Surgical Tables internationella expansion.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group…

Läs mer

ADDvise Group genomför förändringar i koncernledningen

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

COO kommer att ansvara för samtliga rörelsedrivande dotterbolag och därmed den totala operativa verksamheten i koncernen. Arbetet med att ge dotterbolagen stöd och support i det dagliga arbetet kommer i första hand att ligga på den nyinrättade befattningen COO. COO kommer även att ansvara för att identifiera och utvinna eventuella synergier mellan de förvärvade enheterna.…

Läs mer

ADDvise Group tecknar avtal med en distributör i Mellanöstern med ett förväntat värde på 4 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Nordamerika, men framförallt Mellanöstern är marknader som under senare år har visat en stark köpkraft och ett utökat behov av just mobila undersökningsbord samt produkter för urologi och gynekologi. -Vi är mycket nöjda med att ha tecknat avtal med just AlphaPro, det är en distributör med bra kontakter på den aktuella marknaden och med lång…

Läs mer

Anna Hasselgren ny CFO för ADDvise Group

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Bengt Miller som idag är tf CFO för ADDvise Group kommer att kvarstå i sin roll till dess att Anna Hasselgren tillträder.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar…

Läs mer

ADDvise får order från AstraZeneca i Kina på 1,3 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

– Ordern är den andra till AstraZeneca i Wuxi på kort tid. Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från AstraZeneca och att ADDvise produkter fortsätter vara intressanta på den kinesiska marknaden säger Rikard Akhtarzand VD för ADDvise, i en kommentar till ordern.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 26 april 2016

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ansvarsfrihet Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Val av styrelse, revisor samt arvodering Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Torstensson (ordförande), Rikard Akhtarzand, Meg Tivéus samt Fredrik Celsing. Kenneth Lindqvist avböjde omval och lämnar styrelsen. Till revisor valdes PwC Sverige med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor, som ersätter tidigare revisor Ernst & Young.…

Läs mer

ADDvise offentliggör årsredovisning för 2015

Regulatoriskt pressmeddelande

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (publ)

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: 1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 20 april 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering…

Läs mer

ADDvise avslutar likviditetsgarantiåtagande i B-aktien

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se     Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och…

Läs mer

ADDvise tillträder LabRum AB

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

  Motiv till Förvärvet Förvärvet av LabRum utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. LabRum bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer öka utbudet av produkter, stärka närvaron på den nordiska marknaden samt…

Läs mer

ADDvise upptar lån om 18 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Om lånet Lånet uppgår till 18 MSEK i en kreditram om 20 MSEK. Lånet löper med marknadsmässig ränta. Återbetalning ska ske senast den 28 december 2018 och lånet amorteras kvartalsvis från och med den 30 juni 2016. Syftet med lånet är att slutföra finansieringen av förvärvet av LabRum AB.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand,…

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – december 2015 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146,6 MSEK (138,1), en ökning med 6,2 % jämfört med samma period föregående år · Orderingången för perioden uppgick till 156,5 MSEK (139,0), en ökning med 12,6 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till 7,5 MSEK (6,9),…

Läs mer

ADDvise ingår avtal om förvärv av LabRum AB

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Motiv till Förvärvet Förvärvet av LabRum utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. LabRum bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer öka utbudet av produkter, stärka närvaron på den nordiska marknaden samt stärka…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 3 februari 2016

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter Extra bolagsstämman fastställde 2015 års årsstämmas beslut om att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 75 000 kronor per helår till var och en av de nyvalda ledamöterna. I och med beslutet ökar det totala styrelsearvodet med 150 000 kronor då styrelsen utökas med två ledamöter.   ADDvise Group…

Läs mer

ADDvise genomför kvittningsemission om 4,6 MSEK för delåterbetalning av obligationslån

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för ADDvise har den 1 februari 2016 beslutat om att emittera 2 173 000 ADDvise-aktier av serie B till en kurs om 2,10 SEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen avser kvittning av en investerares nominella obligationsfordran mot ADDvise om cirka 5,0 MSEK, inklusive upplupen ränta per dagen för kvittningen vilken uppgår till 25 000 SEK. Marknadsvärdet…

Läs mer

ADDvise genomför riktad nyemission om 8,0 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motiven för den riktade emissionen är att finansiera förvärvet av LabRum AB samt bredda ägarbasen med kvalificerade investerare. Emissionen medför att antal aktier av serie B i Bolaget ökar med 3 791 469 aktier. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 22 468 178 aktier till totalt 26 259 647 aktier,…

Läs mer

Spridningsemissionen i ADDvise tillför bolaget ca 15,2 mkr och ca 1200 nya aktieägare

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Syftet med emissionen var att få en större spridning av ägandet och tillföra ADDvise kapital för finansiering av kommande förvärv samt att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning. En större ägarspridning skapar förutsättningar för en bättre likviditet i aktien inför den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm. Avräkningsnota kommer att tillsändas de som erhållit tilldelning omgående och…

Läs mer

ADDvise utvecklar en ny medtech-produkt i samarbete med Innovation Skåne

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Innovation Skåne är ett helägt bolag av Region Skåne som bland annat tar tillvara och utvecklar idéer som växer fram i de regionanställdas arbetsvardag för att bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten inom sjukvården. IM-Medico är en välkänd aktör inom medicinteknik och har redan en bred kundbas vad det gäller produkter i det aktuella…

Läs mer

ADDvise Group AB byter CFO

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Bengt Miller är civilekonom och har en bakgrund som auktoriserad revisor på Ernst & Young. Bengt Miller har även mångårig erfarenhet som CFO i ett flertal medelstora företag. Under delar av 2013 var Bengt även engagerad som interims-CFO i ADDvise Group.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Läs mer

ADDvise Groups AB rapportdatum för 2016

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

  För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och…

Läs mer

ADDvise får order från Skanska Healthcare på 4,7 MSEK

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ordern innefattar specialutvecklade säkerhetsbänkar till det renrum som ADDvise levererade till NKS under 2015. – Dagens order visar på ADDvise breda produktsortiment och befäster konceptet med ADDvise som en helhetsleverantör. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Skanska Healthcare, säger Rikard Akhtarzand VD för ADDvise, i en kommentar till dagens affär.     För…

Läs mer

ADDvise genomför spridningsemission av B-aktier

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

För att få en större spridning av ägandet i Bolaget och tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i ADDvise, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015 beslutat om en spridningsemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom Emissionen tillförs ADDvise maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 23 miljoner kronor) före avdrag för emissionskostnader.…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: 1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 28 januari 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering…

Läs mer