Fredrik Mella

Vice VD & COO

 

Född: 1970

Utbildning: Fredrik Mella har studerat internationell ekonomi vid Linköpings Universitet.

Erfarenhet: Flerårig internationell erfarenhet som företagsledare i Medtech-branschen. Fredrik har tidigare bland annat varit VD för Scandinova Systems AB och Export Director för Etac AB.

Innehav av aktier i ADDvise: Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 0 A-aktier, 246 951 B-aktier.

.