Förvärvsstrategi

 

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna för ADDvise-koncernens tillväxt. Koncernens förvärvsstrategi syftar till att driva tillväxt och diversifiering både geografiskt och produktmässigt inom life science-sektorn. Förvärvsstrategin samt en effektiv integration av förvärvade bolag har medfört en ökad tillväxt. Sedan det första förvärvet 2010 har ADDvise intäkter ökat från 22,3 MSEK 2010 till 1091 MSEK omsättning PF 2022/PF TTM Q3 960 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier.

 

ADDvise är en långsiktig ägare med en decentraliserad affärsmodell, med fokus att behålla entreprenörsandan och affärsförmågan på lokal nivå i förvärvade bolag. Förvärvade bolag behåller sina namn och drivs vidare självständigt inom ramen för ADDvises bolagsstyrning. Det bidrar till flexibilitet och möjliggör att viktiga affärsbeslut och produktutveckling sker närmast verksamheten och kunderna. Bolag, som ingår i koncernen, erbjuds centrala supportfunktioner och vägledning i strategiska beslut på hög nivå.

 

Vid identifiering av potentiella förvärv bedöms bolaget bland annat utefter följande urvalskriterier:

  • Finansiell bedömning: Bolaget bör uppvisa en stabil historisk utveckling med goda kassaflöden med en omsättning mellan 50 – 500 MSEK.
  • Marknadsbedömning: Bolaget bör vara verksam inom en mogen bransch. Bolaget bedöms även utifrån en geografisk och produktmässig diversifiering sett till ADDvise-koncernens befintliga verksamheter och geografiska närvaro.