• en
  • sv

Affärsidé

ADDvise Group utvecklar och marknadsför utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. De demografiska förändringarna, med en befolkning som lever allt längre, men som samtidigt kräver mer avancerad vård driver dessa marknader.

Genom en expansiv förvärvsstrategi ska ADDvise bli en ledande leverantör i denna utveckling.