Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 3 februari 2016

2016-02-03   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter

Extra bolagsstämman fastställde 2015 års årsstämmas beslut om att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 75 000 kronor per helår till var och en av de nyvalda ledamöterna. I och med beslutet ökar det totala styrelsearvodet med 150 000 kronor då styrelsen utökas med två ledamöter.  

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

            

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

                        

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska