ADDvise ingår avtal om förvärv av Merit Cables Inc

2018-07-24   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har idag ingått avtal med aktieägarna i det amerikanska bolaget Merit Cables Inc. (”Merit Cables”) om förvärv av samtliga aktier i Merit Cables, med planerat tillträde den 1 augusti 2018 (”Förvärvet”).

  • Köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD (motsvarande cirka 11,9 MSEK) baserat på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant.
  • En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD (motsvarande cirka 2,2 MSEK) kan utgå över två år.

    • Under räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables cirka 2,55 MUSD (motsvarande cirka 22,5 MSEK) och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD (motsvarande cirka 2,2 MSEK).

Motiv till Förvärvet

Merit Cables är ett lönsamt produktbolag, inom ADDvises affärsområde Sjukvård, baserat i USA med en bred kundbas innefattande ett flertal större ’Fortune 500’-bolag.

         Genom förvärvet av Merit Cables breddar vi vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden, kommenterar Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.

Kort om Merit Cables

Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor och produktionsanläggning i södra Kalifornien. Merit Cables producerar medicintekniska kablar och kopplingssystem. Under räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables cirka 2,55 MUSD och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD kan komma att utgå givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2019 och Q2 2020. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt med medel från obligationsemissionen som genomfördes under juli 2018.

Tillträde är planerat den 1 augusti 2018.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Baker McKenzie agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2018 kl 10:15 CEST. 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…