COO i ADDvise Group AB, Erland Pontusson, går i pension men kvarstår i koncernen som Senior Advisor - Regulatoriskt meddelande

2020-03-06   Regulatoriskt pressmeddelande

Erland Pontusson, COO och medlem i ADDvise Group ABs koncernledning, kommer att gå i pension den 30 juni 2020 i samband med att han fyller 67 år. Erland Pontusson kommer därefter att kvarstå i koncernen som ”Senior Advisor”. Erland Pontusson är även, av valberedningen inför årsstämman 2020, föreslagen som ny styrelseledamot i ADDvise Group AB.

Efter den 30 juni 2020 kommer Erland Pontussons arbetsuppgifter som COO initialt att övertas av befintliga befattningar inom ADDvise Group AB.

Erland Pontusson startade som affärsområdeschef i ADDvise och tog över som COO år 2016. Erland Pontusson har under sin tid i bolaget lett och genomfört flera operativa insatser som har bidragit till koncernens utveckling och tillväxt.  

Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group AB:

”Jag vill tacka Erland för hans arbetsinsatser under de fem år som han har varit verksam i ADDvise. Erland har varit mycket betydelsefull i arbetet med att decentralisera koncernen och att öka våra dotterbolags självständighet. Erland har under åren även gjort betydelsefulla insatser när det gäller att stärka relationerna med våra viktigaste kunder. Jag ser fram emot att få fortsätta samarbetet med Erland i egenskap av Senior Advisor och som styrelseledamot i ADDvise Group.”

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 16.30 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…