ADDvise förvärvar Seebreath AB

2022-05-16   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 februari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag.

Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till cirka 12 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 8 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om cirka 66 procent.

Köpeskillingen är uppdelat på en initial köpeskilling om 29,0 MSEK samt tre möjliga tilläggsköpeskillingar som betalas ut under förutsättning att bolaget uppnår i förväg fastställda mål som är baserade på högre finansiella mål än bolagets omsättning för räkenskapsåret 2021. Första och andra tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 4,25 MSEK vardera. Den tredje tilläggsköpeskillingen är rörlig och baseras på att den samlade omsättningen för bolaget räkenskapsåren 2022 och 2023 överstiger de finansiella prognoser som har lämnats av säljarna.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.  

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska