ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

2021-06-16   Regulatoriskt pressmeddelande

Vi hänvisar till upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån emitterade av ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Hänvisning görs vidare till underrättelse daterad 21 maj 2021 i vilken Bolaget meddelade obligationsinnehavarna att man avser nyttja sin rätt till att återlösa samtliga utestående Obligationer i förtid i enlighet med punkt 8.3 (Voluntary total redemption (call option)) i Obligationsvillkoren ("Underrättelsen") den 18 juni 2021 ("Inlösendagen"). Bolagets skyldighet att återlösa Obligationerna på Inlösendagen är villkorad av en framgångsrik emission av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta före avstämningsdagen och med pris och villkor som är tillfredsställande för Bolaget ("Nya Obligationerna") samt som uppfyller villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna, vilket ska användas till att bland annat finansiera återlösen av Obligationerna ("Finansieringsvillkoren").

Bolaget bekräftar härmed att Finansieringsvillkoren kommer att uppfyllas och att Bolaget kommer att återlösa Obligationerna på Inlösendagen i enlighet med Underrättelsen.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                    

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Medisuite, LLC avseende förvärvet av samtliga aktier i Medisuite, LLC i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 24 maj 2021. Tillträde till aktierna i Medisuite beräknas ske i augusti 2021. Medisuite är ett amerikanskt online-apotek, baserat i Cary, North Carolina, som specialiserat…

ADDvise Groups CFO Aaron Wong avgår

Regulatoriska

Aaron Wong, CFO och medlem i ledningsgruppen i ADDvise Group AB (publ) sedan oktober 2018, har idag beslutat att lämna sin position. Bakgrunden till beslutet är att Aaron Wong önskar fokusera på sin familj och söka nya utmaningar. Aaron Wong kommer att kvarstå som CFO fram till och med den 28 januari 2022. Processen med…

Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 juni

Regulatoriska

April - juni 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,6 MSEK (101,8) EBITDA för perioden uppgick till 15,8 MSEK (15,1) EBITA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (13,1) Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (8,3) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,07) Orderingången för perioden uppgick till 125,8 MSEK (101,0)…