ADDvise Groups dotterbolag erhåller order värd ca 2,2 MSEK- Regulatoriskt meddelande

2019-09-27   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag AB Germa har erhållit en order från deras distributör Bisco till ett värde av ca 2,2 MSEK. Ordern avser produkter för immobilisering av traumapatienter och kommer att användas av ambulanspersonal i mellanöstern. Leverans är planerad att ske under Q4 2019 och Q1 2020.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2019 kl.10:30 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.