Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) beslutar att inte föreslå vinstutdelning till årsstämman 2020 för att bl.a. kunna hantera den ökade orderingången på ca 50 % under Q1 - Regulatoriskt meddelande

2020-03-24   Regulatoriskt pressmeddelande

Spridningen och utvecklingen av Coronaviruset innebär att hela världen liksom ADDvise Group påverkas. Mot bakgrund av den osäkerhet som utbrottet har gett upphov till har styrelsen i ADDvise Group AB (publ) idag beslutat att prioritera att bibehålla koncernens likviditet för att bland annat kunna hantera den ökade orderingången i koncernen samt i övrigt kunna hantera de effekter som det osäkra marknadsläget kan ge upphov till. Följaktligen har styrelsen beslutat att till årsstämman 2020 i ADDvise Group AB (publ) inte föreslå den tidigare aviserade vinstutdelningen om 0,01 kronor per aktie och istället föreslå att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019.

Orderingången under första kvartalet 2020 bedöms uppgå till drygt 125 MSEK vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år (84 MSEK). En betydande del av ökningen är organisk och delvis driven av en ökad efterfrågan på utrustning som används vid provtagning av patienter som misstänkts ha smittats med COVID-19. Till följd av de rådande svåra marknadsförhållandena bedöms dock resultatet för första kvartalet 2020 påverkas negativt av Coronapandemin.

 
För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


 
Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 14.15 CET.


Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.      

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…