ADDvise orderingång ökade med 33 % i Q1 2019 - Regulatoriskt meddelande

2019-04-08   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har haft en stark orderingång under årets första kvartal. Orderingången steg med 33 procent jämfört med föregående år. Den totala orderingången uppgick till 84,4 MSEK.

ADDvise Groups sammantagna orderingång under första kvartalet 2019 uppgick till 84,4 MSEK jämfört med 63,5 MSEK under första kvartalet 2018. Den totala ökningen uppgick till 33 procent och den organiska tillväxten uppgick till 20 procent jämfört med Q1 2018.

-       Första kvartalets orderingång har börjat starkt. Trenden har fortsatt in i ingången av andra kvartalet. Våra amerikanska verksamheter har varit motorn i ökningen, säger Rikard Akhtarzand i en kommentar till orderingången.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 kl.10:45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.