ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Graham Medical Technologies, L.L.C.

2021-05-10   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Graham Medical Technologies, L.L.C. (”GraMedica”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i GraMedica.

GraMedica är specialiserat på utveckling av ortopediska implantat och stentar för fot och ankelkirurgi. Sedan GraMedica grundades 2003 har bolaget utvecklat en portfölj av flera patenterade fot- och fotledsimplantat, bl.a. storsäljaren HYPROCURE®. Implantaten är utformade för att korrigera fot och ankelproblem hos patienter och används av ortopediska läkare världen över.

GraMedica har sitt huvudkontor i Michigan, USA, och distribuerar sina produkter i USA, Europa och Asien. Bolaget har också ett försäljningskontor i Shanghai, Kina. Omsättning för räkenskapsåret 2020 uppgick till cirka 3,35 MUSD med ett justerat rörelseresultat om cirka 0,85 MUSD.

Köpeskilling för GraMedica uppgår till 5,80 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 4,00 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 0,90 MUSD vardera förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och lån. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021. 

Transaktionen är villkorad genomförd due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Aktieöverlåtelseavtal är planerat att ingås under Q2 2021 och tillträde är planerat under Q3 2021.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 08.00 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                    

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…