ADDvise konverterar lån om 5 MSEK mot B-aktier

2016-10-28   Icke-regulatoriskt pressmeddelande
  • Teckningskursen uppgår till 1,82 SEK per B-aktie baserat på ett volymviktat genomsnitt.
  • ADDvise tillförs sammanlagt cirka 5,1 MSEK.
  • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att återbetala lån och därmed stärka Bolagets kapitalstruktur.
  • Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,0 procent av kapitalet och cirka 2,8 procent av rösterna i Bolaget.
  • Antalet utestående B-aktier ökar genom emissionen från 20 813 208 till 23 626 395 stycken.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 28 432 647 aktier till totalt 31 245 834 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 23 626 395 B-aktier.
  • Emissionen ökar aktiekapitalet med 281 319 SEK, från 2 843 265 till 3 124 583 SEK och ökar antalet röster från 9 700 760 till 9 982 078 röster.  

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.30 CET.

 

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.