ADDvise erhåller order till ett värde av 2,1 MEUR

2024-01-16   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Labplan har erhållit en order från läkemedelsbolaget Eli Lilly.

Ordern har ett värde på cirka 2,1 MEUR och avser avancerade laboratorieinstrument som ska användas vid kvalitetskontroll i en ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel i Limerick på Irland. Leverans av ordern är planerad till fjärde kvartalet 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2024 kl. 07.30 CET.

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.