Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 juni

2016-08-18   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – juni 2016

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 99,8 MSEK (78,4), en ökning med 27,4 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,6 MSEK (7,8)
  • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 0,0 MSEK (1,2)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,03 SEK (0,07)
  • Orderingången för perioden uppgick till 86,7 MSEK (96,2)

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

TSEK

2016

apr-jun

2015

apr-jun

2016

jan-jun, 1

2015

jan-jun

2015

jan-dec

Rullande

12 mån

Nettoomsättning

54 146

37 357

99 835

78 369

146 578

168 045

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär

3 366

1 016

3 426

4 005

85

-494

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär %

6,2%

2,7%

3,4%

5,1%

0,1%

-0,3%

EBITDA

10 192

3 916

8 547

9 405

4 401

3 543

EBITDA-marginal %

18,8%

10,5%

8,6%

12,0%

3,0%

2,1%

Rörelseresultat (EBIT)

9 175

3 110

6 629

7 825

305

-892

Rörelsemarginal %

16,9%

8,3%

6,6%

10,0%

0,2%

-0,5%

Resultat före skatt (EBT)

5 719

-449

53

1 156

-10 785

-11 888

Nettomarginal %

10,6%

-1,2%

0,1%

1,5%

-7,4%

-7,1%

Periodens resultat

5 035

-560

-725

963

-11 098

-12 787

Resultat per aktie SEK, 2

0,18

-0,04

-0,03

0,07

-0,73

-0,62

 

Noter

1 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

2 Vid beräkning av resultat per aktie för jämförelseår har antalet aktier justerats med avseende på fondemission i augusti 2015.

Kommentarer till utvecklingen januari – juni 2016

Under andra kvartalet lanserade vi vår nya produktportfölj inom patientpositionering urologi och tecknade ett antal nya distributionsavtal för våra produkter. Vi har även tecknat agenturavtal på nya medicintekniska produkter på den nordiska marknaden.

Försäljning och resultat

ADDvise Groups tillväxtstrategi visar resultat under andra kvartalet 2016. Nettoomsättningen under andra kvartalet 2016 uppgick till 54,1 (37,4) MSEK, en ökning med 44,9 procent. Under andra kvartalet 2010, det år när vi antog tillväxtstrategin, omsatte ADDvise Group 4,3 MSEK. Tillväxten under dessa sex år har varit mycket kraftig. Vi har växt både genom förvärv och organiskt. Nettoomsättningen under första halvåret 2016 uppgick till 99,8 (78,4) MSEK, en ökning med 27,4 procent.

EBITDA-resultatet under årets andra kvartal uppgick till 10,2 MSEK (3,9). För första halvåret uppgick EBITDA-resultatet till 8,5 (9,4) MSEK. EBITDA-resultatet före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär uppgick under första kvartalet 2016 till 3,4 (1,0) MSEK. Under första halvåret 2016 uppgick EBITDA-resultatet före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär till 3,4 (4,0) MSEK.

Orderingången under andra kvartalet 2016 var den högsta hittills i koncernens historia och uppgick till 53,6 (46,1) MSEK. Under första halvåret 2016 uppgick orderingången till 86,7 (96,2) MSEK.

Under det senaste året har tre effektiviseringsprogram genomförts som totalt skulle sänka koncernens kostnader med 15 MSEK. Varje program har uppgått till ca 5 MSEK. Till och med andra kvartalet 2016 kan jag konstatera att två av tre program har fått full effekt. Det tredje programmet som är beslutat och redan genomfört får full effekt i och med utgången av år 2016.

Ny koncernstruktur

För att kunna möta ytterligare tillväxt genomfördes en omorganisation under andra kvartalet 2016. Syftet var att stärka dotterbolagens roll och strategi och samtidigt underlätta uppföljning av verksamheterna. På koncernnivå har även en ny ledningsgrupp formats för att stödja omorganisationen. Den nya strukturen fick full effekt 1 juni 2016. Med denna struktur har även beredskapen att ta emot kommande förvärv ökat.

Flera framsteg inom verksamheterna

Vi har i våra verksamheter gjort flera framsteg under andra kvartalet. Lanseringen av vår nya produktportfölj inom patientpositionering urologi var ett av dessa framsteg. Lanseringen gjordes först på den amerikanska marknaden. Ett antal order har redan kommit in på de nya produkterna. Vi har även tecknat ett antal nya distributionsavtal för våra produkter inom både Sonesta och Surgical Tables. Det gäller dels på den sydamerikanska marknaden, dels i Mellanöstern. Vi har även identifierat ett antal nya medicintekniska produkter där vi fått agenturen på den nordiska marknaden. Dessa produkter ligger framförallt inom området operation. Inom vårt segment Lab har vi tagit flera nya order, dels i Kina men även i Norge där vi kommer att leverera laboratorieinredning och skyddsventilation till Universitetssjukhuset i Tromsö.

Jag ser fram emot en spännande höst med fortsatt fokus på lönsamhet, förvärv och implementering av vår nya organisation.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-479 39 06, 070-385 89 81, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022, 1 januari - 31 december

Regulatoriska

Oktober - december 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 320,3 MSEK (155,0), en ökning med 106,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,5 %. Orderingången för perioden uppgick till 517,7 MSEK (177,6), en ökning med 191,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 7,7 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 85,8 MSEK (19,0) EBITDA för perioden uppgick…

ADDvise presenterar finansiella mål för 2023

Regulatoriska

Styrelsen i ADDvise Group har beslutat om finansiella mål för räkenskapsåret 2023: -          Nettoomsättning proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till 1,6 miljard SEK. -          EBITDA proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till minst 330 miljoner SEK. Nedan nuvarande långsiktiga finansiella mål för ADDvise Group förblir oförändrade.…

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies” eller ”Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies. Diabetic Supplies är baserat i Columbus, Ohio, USA och är en distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar. Diabetic Supplies har under sina tjugo…