Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 juni

2016-08-18   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – juni 2016

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 99,8 MSEK (78,4), en ökning med 27,4 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,6 MSEK (7,8)
  • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 0,0 MSEK (1,2)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,03 SEK (0,07)
  • Orderingången för perioden uppgick till 86,7 MSEK (96,2)

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

TSEK

2016

apr-jun

2015

apr-jun

2016

jan-jun, 1

2015

jan-jun

2015

jan-dec

Rullande

12 mån

Nettoomsättning

54 146

37 357

99 835

78 369

146 578

168 045

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär

3 366

1 016

3 426

4 005

85

-494

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär %

6,2%

2,7%

3,4%

5,1%

0,1%

-0,3%

EBITDA

10 192

3 916

8 547

9 405

4 401

3 543

EBITDA-marginal %

18,8%

10,5%

8,6%

12,0%

3,0%

2,1%

Rörelseresultat (EBIT)

9 175

3 110

6 629

7 825

305

-892

Rörelsemarginal %

16,9%

8,3%

6,6%

10,0%

0,2%

-0,5%

Resultat före skatt (EBT)

5 719

-449

53

1 156

-10 785

-11 888

Nettomarginal %

10,6%

-1,2%

0,1%

1,5%

-7,4%

-7,1%

Periodens resultat

5 035

-560

-725

963

-11 098

-12 787

Resultat per aktie SEK, 2

0,18

-0,04

-0,03

0,07

-0,73

-0,62

 

Noter

1 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

2 Vid beräkning av resultat per aktie för jämförelseår har antalet aktier justerats med avseende på fondemission i augusti 2015.

Kommentarer till utvecklingen januari – juni 2016

Under andra kvartalet lanserade vi vår nya produktportfölj inom patientpositionering urologi och tecknade ett antal nya distributionsavtal för våra produkter. Vi har även tecknat agenturavtal på nya medicintekniska produkter på den nordiska marknaden.

Försäljning och resultat

ADDvise Groups tillväxtstrategi visar resultat under andra kvartalet 2016. Nettoomsättningen under andra kvartalet 2016 uppgick till 54,1 (37,4) MSEK, en ökning med 44,9 procent. Under andra kvartalet 2010, det år när vi antog tillväxtstrategin, omsatte ADDvise Group 4,3 MSEK. Tillväxten under dessa sex år har varit mycket kraftig. Vi har växt både genom förvärv och organiskt. Nettoomsättningen under första halvåret 2016 uppgick till 99,8 (78,4) MSEK, en ökning med 27,4 procent.

EBITDA-resultatet under årets andra kvartal uppgick till 10,2 MSEK (3,9). För första halvåret uppgick EBITDA-resultatet till 8,5 (9,4) MSEK. EBITDA-resultatet före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär uppgick under första kvartalet 2016 till 3,4 (1,0) MSEK. Under första halvåret 2016 uppgick EBITDA-resultatet före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär till 3,4 (4,0) MSEK.

Orderingången under andra kvartalet 2016 var den högsta hittills i koncernens historia och uppgick till 53,6 (46,1) MSEK. Under första halvåret 2016 uppgick orderingången till 86,7 (96,2) MSEK.

Under det senaste året har tre effektiviseringsprogram genomförts som totalt skulle sänka koncernens kostnader med 15 MSEK. Varje program har uppgått till ca 5 MSEK. Till och med andra kvartalet 2016 kan jag konstatera att två av tre program har fått full effekt. Det tredje programmet som är beslutat och redan genomfört får full effekt i och med utgången av år 2016.

Ny koncernstruktur

För att kunna möta ytterligare tillväxt genomfördes en omorganisation under andra kvartalet 2016. Syftet var att stärka dotterbolagens roll och strategi och samtidigt underlätta uppföljning av verksamheterna. På koncernnivå har även en ny ledningsgrupp formats för att stödja omorganisationen. Den nya strukturen fick full effekt 1 juni 2016. Med denna struktur har även beredskapen att ta emot kommande förvärv ökat.

Flera framsteg inom verksamheterna

Vi har i våra verksamheter gjort flera framsteg under andra kvartalet. Lanseringen av vår nya produktportfölj inom patientpositionering urologi var ett av dessa framsteg. Lanseringen gjordes först på den amerikanska marknaden. Ett antal order har redan kommit in på de nya produkterna. Vi har även tecknat ett antal nya distributionsavtal för våra produkter inom både Sonesta och Surgical Tables. Det gäller dels på den sydamerikanska marknaden, dels i Mellanöstern. Vi har även identifierat ett antal nya medicintekniska produkter där vi fått agenturen på den nordiska marknaden. Dessa produkter ligger framförallt inom området operation. Inom vårt segment Lab har vi tagit flera nya order, dels i Kina men även i Norge där vi kommer att leverera laboratorieinredning och skyddsventilation till Universitetssjukhuset i Tromsö.

Jag ser fram emot en spännande höst med fortsatt fokus på lönsamhet, förvärv och implementering av vår nya organisation.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-479 39 06, 070-385 89 81, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…