ADDvise Group tecknar avtal med en distributör i Mellanöstern med ett förväntat värde på 4 MSEK

2016-05-06   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Nordamerika, men framförallt Mellanöstern är marknader som under senare år har visat en stark köpkraft och ett utökat behov av just mobila undersökningsbord samt produkter för urologi och gynekologi.

-Vi är mycket nöjda med att ha tecknat avtal med just AlphaPro, det är en distributör med bra kontakter på den aktuella marknaden och med lång erfarenhet av den här typen av försäljning säger Erland Pontusson, affärsområdeschef sjukvård.

Avtalet förväntas uppgå till 4 MSEK under åren 2016 -2017.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska