ADDvise tillkännager preliminärt resultat för Q2 2023 som är starkare än förväntat

2023-07-13   Regulatoriskt pressmeddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för andra kvartalet 2023 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens förväntningar.

MSEK

Q2 2023

Q2 2022

   R12 Juni 2023

Nettoomsättning

342.7

231.9

1,206.0

Bruttovinst

232.9

139.9

768.0

Bruttomarginal %

68.0%

60.3%

63.7%

EBITDA

121.0

34.3

333.7

EBITDA marginal %

35.3%

14.8%

27.7%

EBITA

90.3

30.1

278.2

EBITA marginal %

26.3%

13.0%

23.1%

 

De finansiella målen för helåret 2023 är, som tidigare kommunicerats, ett EBITDA resultat proforma uppgående till 330 miljoner SEK och en nettoomsättning proforma på 1,6 miljarder SEK. Proforma räknas som att samtliga förvärv genomförda under innevarande räkenskapsår konsoliderats under hela räkenskapsåret. Inga nya förvärv har tillträtts under andra kvartalet 2023.
 

Finansnettot i andra kvartalet kommer att belastas med kostnader för refinansieringen av den tidigare obligationen om 37.1 MSEK.
 

Ovan presenterad finansiell information är preliminär och kommer inte kommenteras av bolaget förrän på rapportdagen.
 

ADDvise Groups rapport för andra kvartalet 2023 publiceras den 20 juli 2023 kl. 07:45 CEST.

 

ADDvise Group håller investerarpresentation kl. 13:00 CEST för investerare och analytiker. Använd nedan länk för att delta:

 

https://ir.financialhearings.com/addvise-group-q2-2023/register

 

 

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 kl. 08:00 CEST.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765 25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.               

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…