ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva AB Germa

2017-07-18   Regulatoriskt pressmeddelande
  • ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Ferno Norden AS och Ferno LLC avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Aktiebolaget Germa.
  • Germa producerar och säljer sjukvårdsprodukter såsom vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar, rehabprodukter samt säkerhetsprodukter till försvaret.
  • Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.
  • Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 13,8 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis.
  • Utöver det förvärvas Germas produktionsfastighet, med ett indikativt värde om 3,2 MSEK.
  • Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på ADDvise vinst per aktie.
  • Förvärvet är bland annat villkorat av ADDvise genomförda due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. 

Motiv till Förvärvet
Germa är ett lönsamt produktbolag som är strategiskt viktigt för affärsområdet Sjukvård och som kommer komplettera och stärka kompentensen inom akutvårds- och säkerhetsprodukter.

– Förvärvet av Germa ligger helt i linje med vår strategi om att öka andelen egenutvecklade produkter. Det finns tydliga synergier mellan Germa och vårt affärsområde Sjukvård framförallt inom akutsjukvård, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.
 

Kort om Germa
Bolaget grundades 1925 och har huvudkontor i Kristianstad. Germa utvecklar, producerar och säljer sjukvårdsprodukter som vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar och rehabprodukter. Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och generera ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.

Köpeskilling och tidplan
Köpeskillingen uppgår till 17 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis. I köpeskillingen ingår en produktionsfastighet värd ca 3,2 MSEK. Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat vara klart innan utgången av Q3 2017.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.  

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2017 kl.16.30
 CET.

 

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…