Delårsrapport 2023, 1 januari – 30 september

2023-10-26   Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 321,1 MSEK (237,0), en ökning med 35,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 18,0 %.

Orderingången för perioden uppgick till 360,0 MSEK (268,4), en ökning med 34,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 30,1 %.

EBITDA för perioden uppgick till 93,6 MSEK (39,2)

Periodens resultat uppgick till 34,8 MSEK (33,9)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,19 SEK (0,19)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 28,9 MSEK (18,3)

Januari - september 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 976,0 MSEK (631,3), en ökning med 54,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 15,9 %.

Orderingången för perioden uppgick till 1 019,6 MSEK (660,1), en ökning med 54,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 35,4 %.

EBITDA för perioden uppgick till 299,4 MSEK (94,7)

Periodens resultat uppgick till 73,6 MSEK (53,0)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,40 SEK (0,30)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 254,5 MSEK (38,9)

VD-kommentar

Ett starkt kvartal med hög tillväxt och stabil lönsamhet

Under tredje kvartalet 2023 fortsatte vi på den inslagna vägen och levererade en organisk omsättningstillväxt om 18 % samtidigt som orderingången ökade med 34 % organiskt. Vår kärnmarknad USA, som hittills i år står för närmare 60 % av koncernens omsättning, fortsätter att visa styrka. Här ser vi stor potential för fortsatt tillväxt, både organiskt och via kompletterande förvärv. Vi har per utgången av kvartalet nått årets resultatmål om en proforma EBITDA rullande 12 månader om 500 MSEK, vilket jag är mycket nöjd med.

Likt föregående kvartal var Sjukvårdssegmentet den stora bidragsgivaren till koncernens omsättningstillväxt och lönsamhet, främst inom produktkategorierna medicinteknisk utrustning samt läkemedel. Organisk tillväxt uppgick till 33 % med en stabil bruttomarginal och förbättrad EBITDA-marginal till följd av mer lönsam produktmix och initiativ på kostnadssidan. Även inom Labsegmentet såg vi en stark omsättningstillväxt, som dock på organisk basis visade på en negativ utveckling. Detta är en konsekvens av segmentets delvis projektbaserade natur med viss intäktsvariation mellan kvartalen. 61 % högre organisk orderingång, driven av flertalet större kundorder, gör att vi ser med tillförsikt på segmentets fortsatta utveckling de kommande kvartalen.

Koncernens EBITDA-marginal uppgick till 29 % under kvartalet, vilket representerar en normalisering från andra kvartals nivåer. Operationellt kassaflöde uppgick till 29 MSEK, motsvarande en cash conversion om 31 %. Detta är under våra långsiktiga förväntningar och ett resultat dels av rörelsekapitaluppbyggnad till följd av stark organisk tillväxt, dels av engångseffekter från större kundavtal.

Vår finansiella position är stark och ger oss möjligheten att fortsätta agera på attraktiva förvärvsmöjligheter inom Sjukvård och Lab som kan bredda och komplettera vårt produkterbjudande. Även med en välfylld pipeline förhåller vi oss disciplinerade, och fortsätter att förvärva till konservativa multiplar och med fokus på effektiv kapitalallokering. Under kvartalet genomförde vi två förvärv i denna anda. Brasilianska Kolplast ger oss en attraktiv position i en stor och kraftigt växande marknad. Samtidigt stärker vi Sjukvårdssegmentet med en bred portfölj av egenutvecklad medicinteknisk utrustning inom kvinnohälsa som vi kan lansera på koncernens andra marknader. Diabetic Supplies är en USA-baserad leverantör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Här ser vi möjlighet till fina synergier med befintliga diabetesverksamheter.

När vi nu tar oss an årets sista kvartal kan jag konstatera att vi i en orolig omvärld hittar trygghet i vår diversifierade exponering mot marknader med strukturell och icke-cyklisk tillväxt, driven av långa demografiska trender. Vi fortsätter att bredda vårt erbjudande för att bli en ännu mer heltäckande leverantör av produkter och tjänster som räddar och förlänger människors liv. Ett uppdrag som vi tar på stort allvar.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Oliver Humlen, Finanschef

070-916 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 07.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska