ADDvise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

2024-01-09   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group emitterade den 20 november 2023 seniora säkerställda företagsobligationer med en volym om 450 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Efter obligationsemissionen är totalt 1 450 miljoner kronor utestående under ramverket.


Enligt obligationsvillkoren har ADDvise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.addvisegroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 12 januari 2024.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Humlen, Finanschef
+46 (0)70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist
+46 (0)709-82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.