ADDvise presenterar finansiella mål för 2023

2023-02-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group har beslutat om finansiella mål för räkenskapsåret 2023:

-          Nettoomsättning proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till 1,6 miljard SEK.

-          EBITDA proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till minst 330 miljoner SEK.

Nedan nuvarande långsiktiga finansiella mål för ADDvise Group förblir oförändrade.

-          Tillväxt: En årlig omsättningstillväxt om minst 25%. Tillväxten är dels organisk, dels genom förvärv.

-          Lönsamhet: En EBITDA-marginal på 20%

-          Kapitalstruktur: Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska inte överstiga 3,0 gånger.

-          Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska delas ut till aktieägarna.

ADDvise Groups finansiella mål ska inte förväxlas med en prognos utan ska betraktas som en ambition som styrelsen anser rimliga utifrån nuvarande marknadsförutsättningar.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2023, kl. 07:30 CET.

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.